Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Pinlig og trist, Bollestad

Det er pinlig, trist og provoserende å høre landbruksminister Olaug Bollestad forsvare sviket mot pelsdyrbøndene.

I Stortinget: Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF), her mellom  utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og justisminister Jøran Kallmyr (Frp), forsvarte den mangelfulle kompensasjonon til pelsdyrbøndene på pinlig vis i spørretimen forrige uke. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
I Stortinget: Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF), her mellom utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og justisminister Jøran Kallmyr (Frp), forsvarte den mangelfulle kompensasjonon til pelsdyrbøndene på pinlig vis i spørretimen forrige uke. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

I Stortingets spørretime forrige uke hevdet mat- og landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) at statens mangelfulle tilbud om erstatning til pelsdyrbøndene er i tråd med både Grunnlovens og Den europeiske menneskerettskonvensjonens bestemmelser om eiendomsrett. Bollestad tok ingen forbehold overfor det regelverket som skal sikre borgere vern og en rimelig erstatning når staten griper inn i private eiendomsforhold.

Solberg-regjeringas lemfeldige omgang med eiendomsretten – og en hel næring – viser behovet for å bruke menneskerettskonvensjonen, EMK, som Norges Bondelag også viste til i sin høringsuttalelse om kompensasjonsordningen. Ikke minst Bollestads vegring mot å forholde seg til reelle verdier og reelle tap i næringa, gjør det nødvendig å minne om artikkel en i EMKs protokoll nummer en (EMK P1-1). Artikkel en skal sikre vern av eiendomsrett og råderett over eiendom.

«Eg blir frårøva grunnlaget til å starta ny næringsverksemd. Dei tar frå meg alt eg har, set meg igjen med gjeld eg skal betena med pensjonistlønn. Det vil seia at gata er neste», sa Per Arild Vådeland til NRK Rogaland for noen uker siden. Han startet som pelsdyrbonde da han var 20 år. Taksten på hans to pelsdyr-anlegg er 31 millioner kroner, mens han tilbys en erstatning på fire millioner kroner. Vådelands historie føyer seg inn i rekken av lignende historier fra andre pelsdyrbønder her i Nationen. Norges Pelsdyralslag vitner om depresjoner blant medlemmene, og advarer om selvmordsfare.

Annonse

Vi beklager at regjeringa og landbruksministeren ikke tar konsekvensene av det næringsforbudet de har påført pelsdyrbøndene. At Bollestad ikke tar alvoret i situasjonen inn over seg, ikke erkjenner problemene – men later som om det ikke er avgjørende forskjell mellom bokført verdi og takst, er både trist og provoserende.

I spørretimen forrige uke forsvarte Bollestad seg med at «pelsdyrbøndene kompenseres på to måter – i tid og i penger». Det skulle da også bare mangle om ikke pelsdyrbøndene får tid til å avvikle etter et overraskende næringsforbud. Bollestad bør vite at tiden bøndene har til rådighet er relativt kort (2025). Når det gjelder «penger», så viser statsråden til en samlet utbetalinmgssum på «over 700 millioner kroner, ut fra en gjennomsnittsberegning tilsvarer dette over 3,5 millioner kroner per bruk», som hun sa det i spørretimen. Det hjelper ikke Per Arild Vådeland som kan miste verdier for 27 millioner kroner.

Vådeland og resten av pelsdyrbøndene, som vi vet er i en krevende livssituasjon på grunn av Solberg-regjeringa, fortjener å bli tatt på alvor – og bli spart for den slags opptredener som Bollestad sto for i Stortinget. Om regjeringa ikke viser mer ansvar raskt, må saken prøves ut fra EMK P1-1.

Oppsummert

Stri statsråd

1 Mat- og landbruksminister Olaug Bollestad hevder at regjeringas mangelfulle kompensasjon til pelsdyrbøndene er i tråd med både Grunnloven og EMK.

Menneskerettskonvensjonen

2 Bollestads påstand bør prøves ut fra EMKs artikkel 1, i protokoll 1 (EMK P1-1), som gir vern av eiendomsrett og råderett over eiendom.

Arroganse

3 Bollestads forsvar er at regjeringa skal ut med «over 700 millioner kroner» totalt, og forsøker å gi inntrykk av romslig kompensasjon. Hun bør vite bedre.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Strømkostnadene – mye større enn strømregningen for desember