Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Pelsdyrbøndene må sikres erstatning

Nok en gang er erstatningen til pelsdyrbøndene i spill. Olaug Bollestad må gripe inn.

Pelsdyr: Det er fortsatt ikke enighet om kompensasjonsordning til pelsdyrbøndene. Foto: Lars Bilit Hagen
Pelsdyr: Det er fortsatt ikke enighet om kompensasjonsordning til pelsdyrbøndene. Foto: Lars Bilit Hagen

Kampen om erstatning til pelsdyrbøndene er ikke over. Nå er Norsk Pelsdyralslag bekymret over det de mener er signaler fra regjeringen som kan føre til at inntil halvparten av det som blir betalt ut i kompensasjon, blir drevet inn til staten igjen.

En endring av forskriftene for pelsdyrkompensasjonen er på trappene, og organisasjonen er bekymret for innholdet.

Siden regjeringen med Venstres inntog i januar 2018 bestemte seg for å legge ned pelsdyrnæringen, har kampen om erstatningsordning pågått. I Jeløya-plattformen står det at "Kompensasjonsordningen utredes og klargjøres i løpet av 2018 for å gi aktørene nødvendig trygghet for gjennomføring av avviklingen".

To og et halvt år etter har fremdeles ikke bøndene den nødvendige tryggheten.

Vi har skrevet det før, men må skrive det igjen: Nedleggingen av pelsdyrnæringen er en stygg sak. Den vitner om en prosess med manglende forståelse for hvilken belastning landets toppolitikere har påført enkeltmennesker.

Annonse

Ett år før nedleggingsvedtaket vedtok flertallet på Stortinget at pelsdyrnæringen skulle få drive videre. Forbudet kom derfor som et sjokk på hele næringen.

Vi hadde trodd at regjeringen og landbruks- og matminister Olaug Bollestad ville vist seg så voksne at de sikrer full kompensasjon til bøndene. Det er et prinsippspørsmål, men også et etisk og moralsk et. I stedet har vi hatt en vedvarende situasjon der regjeringen synes å prøve å holde erstatningene på et minimum, mens næringen med støtte fra stortingsflertallet jobber for full kompensasjon.

I februar vedtok Stortinget at erstatningen til de rundt 200 pelsdyrbøndene og deres familier skal behandles som en ekspropriasjonssak. De som mottar erstatning for ekspropriert eiendom kan få fullt eller delvis skattefritak for erstatningspengene.

Ved vanlig erstatning kan derimot mottakerne risikere å måtte betale inntil 40 prosent av kompensasjonen tilbake til staten som skatt. For en familie som får livsverket sitt forbudt, er det et hav av forskjell.

I et brev fra Norsk Pelsdyralslag til Bollestad skriver organisasjonen at de i liten grad opplever å bli hørt. Om det stemmer, er det leit. En vedvarende kilde til konflikt er uenigheter om hva som skal regnes inn i kompensasjonen; antall dyr på et gitt tidspunkt eller kapasiteten.

For staten sin del er pelsdyrkompensasjonen småpenger, men for de berørte betyr det mye. Nå må vi få en kompensasjonsordning pelsdyrbøndene kan leve med.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Statens lange arm