Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

På tide å gjøre noe

Om ikke Konkurransetilsynets matprisavsløring er en sak for domstolene, er den en sak for lovgiver.

Hvor går Norgesgruppens 15 prosents gevinst? Til forbrukerne eller til eierne? Foto: Benjamin Hernes Vogl
Hvor går Norgesgruppens 15 prosents gevinst? Til forbrukerne eller til eierne? Foto: Benjamin Hernes Vogl

Konkurransetilsynet har det siste året kartlagt innkjøpsbetingelsene i det norske dagligvaremarkedet. Funnene har vært såpass alvorlige at tilsynet denne uka slo til mot to leverandører og mot Norgesgruppen.

Leverandørene selger gjennomgående billigere til Norgesgruppen enn til Rema 1000 og Forbrukersamvirket. For 5 av de 16 leverandørene som er undersøkt er forskjellen over 15 prosent.

Det er for tidlig å si om funnene viser brudd på konkurranselovgivningen. Det er ikke for tidlig å si at noe må gjøres med dagligvaremarkedet.

Regjeringen Solberg kastet bort en god mulighet til å gjøre noe da rapporten fra Matkjedeutvalget ble lagt i skuffen i 2015. Den anbefalte en dagligvarelov for å regulere markedet. Hjelmeng-utvalget konkluderte i samme retning i 2013.

Annonse

Siden 2013 har Ica forsvunnet, og etterlatt tre store kjeder i markedet. Den største, Norgesgruppen, har vokst seg større på de mindre konkurrentenes bekostning. Johannson-familien kontrollerer nå 43,8 prosent av dagligvaremarkedet.

I de senere år har næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) fulgt opp Stortingets vedtak om dagligvarebransjen, og styrket Konkurransetilsynet nettopp for å følge med på dagligvarebransjen.

Trygve Hegnar avviser inngrep i dagligvaremarkedet som stalinisme. Men som Høyres Peter Chr. Frølich sier, var det ikke Stalin, men Adam Smith som banket på hos Norgesgruppen denne uka. Smith teoretiserte behovet for markedsrammer.

Markeder som utvikler seg i retning av monopol, ødelegger seg selv. De må reguleres for å overleve.

Det er ikke ulovlig å være god til å forhandle. Spørsmålet er hvem som sitter igjen med gevinsten av over 15 prosent lavere innkjøpspriser. Norgesgruppen hevder at gevinsten går til kundene.

En annen mulighet er at storparten av gevinsten går til Norgesgruppens eiere. VGs matbørs for oktober viser at kundene handler 0,8 prosent billigere hos Kiwi (Norgesgruppen) enn hos Rema 1000. Samtidig var Rema 1000 8,45 prosent billigere enn Meny (også Norgesgruppen).

Konkurransetilsynet sjekker nå avtalene mellom kjedene og de åtte-ti største leverandørene for å få bedre beslutningsgrunnlag.

Regjeringens forslag til ny dagligvarelov er ventet til Stortinget i år. Isaksen har også satt ned en arbeidsgruppe som skal se nærmere på hvilke konsekvenser restriksjoner i prisforskjeller kan ha.

Dagligvaremarkedet går i feil retning. Uaktet om utviklingen er lovlig eller ulovlig må noe gjøres.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

En offensiv rødgrønn næringspolitikk