Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Offentlige anbud og bygg i tre

Offentlige anbud bør fremme bruken av norsk tre – av hensyn til miljøet, fagutdanningen, industrien og norske arbeidsplasser.

Verdens høyeste: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i trappegangen i Mjøstårnet i Brumunddal. Foto: Henrik Heldahl.
Verdens høyeste: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i trappegangen i Mjøstårnet i Brumunddal. Foto: Henrik Heldahl.

Senterpartiet vil ha «mindre kinesisk stål, og mer norsk tre». Det er et godt forslag.

Partiet foreslår konkret at anbud på offentlige bygg skal utlyses slik at bygging i norsk tre gis prioritet. "Skru på kravene", kaller Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum det.

I begynnelsen av juni ble det kjent at den nye Mjøsbrua skal bygges ved bruk av tre. Treet i bruas overbygning vil også redusere vekten med 17 prosent sammenlignet med annet byggemateriale. Dermed kan fundamenteringen nedskaleres, og brua blir ikke bare mer miljøvennlig, men også billigere.

Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien, bransjeorganisasjon for den tremekaniske industrien, ønsker naturlig nok Sps forslag om satsing på norsk tre velkommen.

Finstad understreker samtidig overfor Nationen at per i dag er det mangel på kompetanse som er det største hinderet for mer omfattende bruk av tre i større byggeprosjekter, og ikke prisen på materialene: "Tre kommer med økt risiko fordi det ikke brukes like mye som betong og det er mindre standardisert. Kjernen i problemet er at de som skal bygge ikke har kompetansen, og da blir det nybrottsarbeid for mange", sier Heidi Finstad til Nationen.

Annonse

Nybrottsarbeidet innen bygging av større konstruksjoner i tre bør stimuleres av norske myndigheter, slik nybrottsarbeidet rundt utvinningen av olje på norsk sokkel på 70-tallet ble stimulert. I vår tid må den grønne industrien styrkes og utvikles for å redde klima og miljø – og samtidig norske arbeidsplasser. Treindustri er grønn industri.

"For å øke markedsandelen må kompetansen for å bygge i tre utvikles i alle ledd. Omfanget og innholdet i utdanningstilbudene på NTNU og NMBU må tilpasses bedre til tre. Fagtilbudet på tre som byggemateriale er mye mer snevert enn betong. Øker man kompetansen i markedet på å bygge i tre, så vil risikoen for å bygge i tre går ned", sier direktør i Treindustrien, Heidi Finstad, til Nationen.

Det blir for defensivt å vente med å etablere et solid offentlig marked for større bygg i tre til flere studenter eventuelt har tatt høyere utdanning. Erfaringer og mulighet for relevant praksis bør være en viktig del fagtilbudet. Det forutsetter at det bygges. Siden verdens høyeste trehus, Mjøstårnet, allerede er bygget og Mjøsbrua skal bygges, finnes det et grunnfjell av kompetanse å støtte seg på.

Det optimale bør altså være en "ja takk, begge deler"- strategi: En kombinasjon av å styrke markedet for større byggeprosjekter i tre gjennom å skru på kravene i offentlige anbud, slik Sp foreslår – og å tilpasse og utvikle fagutdanningen.

Både treindustrien og fagutdanningen vil nok nyte godt av et mer solid marked for større trebygg. Det vil gi større trygghet for investeringene i treindustrien, flere lærlingplasser for både ingeniører og snekkere, og forhåpentligvis også økt interesse for både utdanningen og treindustrien.

Dersom stortingsflertallet vil satse på grønn industri i praksis, er offentlig anbud som prioriterer norsk tre og en styrking av fagtilbudet i utdanningen, et bokstavelig talt naturlig sted å begynne.

Neste artikkel

Norske milliardærer i skatteparadis lever farligere