Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nye distriktstakter fra Høyre

Høyres forslag for å styrke det kommunale selvstyret er godt nytt for distriktene.

Vil styrke det kommunale selvstyret: Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H). Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Vil styrke det kommunale selvstyret: Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H). Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

I tidligere distriktspolitiske program fra Høyre har det vært lite nytt. Programmene har vært mest sammenstilling av eksisterende politikk innenfor andre felt, uten de helt store visjonene for hva partiet vil med verken distriktene eller distriktspolitikken sin.

Mye av Senterpartiets vekst har handlet om misnøye mot regjeringens sentraliseringsreformer, om det har vært kommunereform, regionreform, nærpolitireform eller domstolsreform. Høyre har tidvis virket noe handlingslammet i møte med den massive, strukturelle kritikken som har ligget i distriktsopprøret, og Høyres distriktsrepresentanter har heller ikke klart å overbevise misfornøyde distriktsvelgere om hvorfor det er god distriktspolitikk å fjerne tjenester fra folk.

Annonse

Nå har Høyres distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland lansert konkrete forslag til hvordan kommunene kan styrkes. Strengt tatt er forslagene uavhengige av størrelsen på kommunene. Mange av kommunene som kan – om Høyre får gjennomslag – få mer makt over utvikling og bruk av kommunen, vil fremdeles være små i folketall, om enn store i areal.

Blant forslagene fra Høyre er blant annet at kommunene skal få større bestemmelsesrett over motorferdsel i utmark. Kommunene skal få økt selvstyre i utnyttelse av naturressurser, som vind, vann, havbruk og mineralnæring. Eiendomsretten skal styrkes, og grunneierne skal få "økt innflytelse på forvaltning, regulering og bruk av arealer, også i verneområder". I tillegg ønsker Høyre at Fylkesmannen i mindre grad skal kunne overprøve kommunale vedtak.

Det høres tilforlatelig ut. På mange områder er det bra at kommunene får økt makt over ressurser, utvikling og planlegging. Samtidig vil vi advare mot at det går på bekostning av nasjonale interesser, som for eksempel vern av jordbruksjord mot utbygging. Vi har sett mange eksempler de siste årene på hvordan kommuner ikke kvier seg for å sette matproduksjon til side når det handler om næringsparker, travbaner eller boligbygging.

Høyre har, med respekt å melde, nå sittet i regjering i sju år, og hatt all verdens muligheter til å få disse forslagene fram og vedtatt i Stortinget. Fra kommunereform-partiet har det manglet konkret politikk på hvordan kommunene i praksis skal styrkes.

Likevel skal Høyre ha ros for å bringe temaene opp. Dette er en begynnelse, og vi ser fram til en åpen om god debatt om styrking av det lokale selvstyret, gjerne med utgangspunkt i forslagene fra Høyre. Samtidig trengs de også å konkretiseres, ikke minst hva partiet i praksis mener med "historisk satsing på digitalisering, som skal friste de smarte hodene til bygda".

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Dagens politikerrolle