Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nybø må være åpen om Bakke-Jensen

Stortingets kontrollkomité og offentligheten må få vite hva som skjedde bak lukkede dører i Fiskeridepartementet.

Ansettelsen av nåværende forsvarsminister Frank Bakke-Jensen som ny fiskeridirektør er preget av svært uheldig hemmelighold. Foto: Siri Juell Rasmussen
Ansettelsen av nåværende forsvarsminister Frank Bakke-Jensen som ny fiskeridirektør er preget av svært uheldig hemmelighold. Foto: Siri Juell Rasmussen

Ansettelsen av nåværende forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) som ny fiskeridirektør er preget av svært uheldig hemmelighold. Det skrev vi på lederplass allerede i oktober i fjor, og stilte spørsmål om vi var vitne til en klassisk partiutnevnelse.

Svaret har vi fortsatt ikke. Granskingen pågår i Stortingets kontrollkomité, og Klassekampen har over tid gjort et utrettelig arbeid med komme til å få ordentlig innsyn. I over fem uker har de prøvd å få næringsminister Iselin Nybø (V) i tale.

Nybø møtte i kontrollkomiteen tidligere denne måneden for å svare på spørsmål, men har fortsatt ikke klart å kaste tilstrekkelig lys over saken, ifølge SV, Ap og Sp. De tre opposisjonspartiene har ytterligere spørsmål til næringsministeren for å komme til bunns i det som har vært en uklar prosess.

Annonse

Regjeringen har sørget for at Bakke-Jensen kan gå til stillingen som fiskeridirektør den dagen han går av som statsråd. Nybø er ansvarlig for ansettelsesprosessen, fordi fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) er inhabil.

Fortsatt er det usikkerhet om rollene som fiskeriministeren og embetsverket i departementet kan ha hatt i prosessen, og hvilken statsråd som hadde ansvar til hvilken tid. Det er kjent at Bakke-Jensen kontaktet sin regjeringskollega om saken, men dette vil ikke Nybø kommentere.

Det var i september i fjor Høyre-statsråd Bakke-Jensen ble utnevnt til toppjobben som fiskeridirektør. Det skjedde uten at han sto på noen søkerliste da fristen gikk ut og etter at andre kandidater hadde figurert som aktuelle for stillingen. Det åpner for spekulasjoner om at regjeringen i praksis har utpekt en av sine egne til et tungt og viktig fagdirektorat.

Det er ikke oppsiktsvekkende i seg selv at profilerte kandidater til offentlige stillinger unntas offentlighet i søkerprosesser. For troverdigheten i offentlig forvaltning er det likevel avgjørende å håndheve prinsippet om gjennomsiktighet. Høyre har vært raske med kritikk om "partiutnevnelser", særlig overfor Arbeiderpartiet. Skal man unngå den type mistanke, må prosessene være åpne og etterprøvbare.

Saken er ikke identisk med kontroversene omkring Nicolai Tangens tiltredelse som leder av Oljefondet, men har også prinsipielle likheter. Når man insisterer på lukkede prosesser og ikke tydelig og troverdig kan tilbakevise anklager om inhabilitet og samrøre - da vil det hefte usikkerhet og potensiell mistillit til både den som er på veg inn i en jobb og dem som har ansatt ham.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Tilskuddsmelkingen står for fall