Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ny kurs, stø kurs

Det er ikke nok å skifte ut Erna Solberg. Norge trenger en styringsdyktig ny regjering.

Sentrum/venstre: Audun Lysbakken (SV),  Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ligger an til å skifte ut statsminister Erna Solberg. Foto: Javad Parsa / NTB
Sentrum/venstre: Audun Lysbakken (SV), Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ligger an til å skifte ut statsminister Erna Solberg. Foto: Javad Parsa / NTB

Det har lenge vært tydelig at det norske folk ikke stiller seg bak regjeringsprosjektet til Erna Solberg. Allerede i 2017 sa 7 av 10 til Norsk medborgerpanel og Bergens Tidende at det ble tatt for lite hensyn til distriktene. Nå viser meningsmålingene at 7 av 10 velgere vil skifte ut dagens regjering.

Summen av sentralisering og stordrift, fra politi til forvaltning til matproduksjon, er for negativ for mange. Forskjellene, mellom folk og mellom by og land, øker.

Vi gjentar fra vår leder på valgdagen i 2017: “Derfor trenger vi en ny regjering, som evner å se hvorfor bosetting over hele landet er viktig, for næringsutvikling, matproduksjon og utnytting av de rike naturressursene vi har. Som evner å utvikle distriktene, og ser potensialet for vekst i hele landet. Vi trenger en regjering som fører en politikk som motvirker avfolking og hindrer gjengroing.”

Det holder ikke å stemme Erna ut av regjering. Heller enn de mange som tror på sin egen hjertesak, trenger vi noen som vet at politikk føres best helhetlig.

Vil vi ha folk, bosetting, næring og nærvær i hele landet? Så trengs det folkevalgte som vil ha offentlige tjenester, infrastruktur ved fjord, på øyer og i fjellstrøk, i nord som i sør.

Annonse

Vil velgerne kutte klimagassutslipp og binde karbon? Så trengs det kraftfull nærings- og landbrukspolitikk som, i likhet med FNs klimapanel, anerkjenner den fundamentale forskjellen på fossilt karbon og karbon i biologiske kretsløp.

Vil velgerne utjevne forskjeller, inkludert dem som kommer fra en nødvendig tøff klimapolitikk? Så trengs det politikere som bruker både gulrot og pisk for å få ned utslippene.

Vil vi unngå kostbar symbolpolitikk? Da trenger vi en regjering som går etter de rimeligste klimatiltakene, ikke de største og mest prestisjefylte.

Vil vi sette naturressurser i arbeid i hele landet i arbeid? Vil vi la lokalsamfunnene beholde mer av sin egen verdiskaping? Så trengs det politikere som sier ja til ny naturbasert næring i hele landet.

Vil vi snu landbruksflukten fra nord, fra utkantene og distriktene inn til sentrale strøk, senke importen og styrke sjølforsyninga basert på ressurser i hele Norge? Så må vi ha en kraftfull landbrukspolitikk som vil hovedmålene, og som ikke feiger ut i møte med kostnadene.

Derfor trenger landet en styringsdyktig ny sentrum-venstreregjering med et parlamentarisk flertall i Stortinget bak seg.

Neste artikkel

Ropstad er ute. Ikke ukulturen