Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nødvendig med ny boligpolitikk, men AUF er på villspor

Det er betryggende at Ap, Sp, SV, Rødt og MDG ønsker en ny boligpolitikk, og det er fornuftig å etablere en "tredje boligsektor". Men AUF er på villspor.

AUF-leder: Ina Libak fronter forslaget om å skattlegge primærbolig langt hardere. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix
AUF-leder: Ina Libak fronter forslaget om å skattlegge primærbolig langt hardere. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Boligprisene i Norge har steget kraftig de siste tiårene. Det er vanskelig for både ungdom og andre uten egenkapital å skaffe seg en bolig. Det er åpenbart behov for en ny boligpolitikk som bidrar til at flere makter å skaffe seg en egen bolig.

Ny boligpolitikk er også en del av programarbeidet i Ap, Sp, SV, Rødt og MDG.

"Jeg tror boligpolitikken er et av de områdene der man vil se en del endringer med et nytt flertall", sier Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik, finanspolitisk talsperson og medlem av partiets programkomité, til Klassekampen.

Siri Gåsemyr Staalesen, stortingsrepresentant og boligpolitisk talsperson i Ap, viser til at det i kommuner med rødgrønt styre arbeides med sosial boligpolitikk, og å finne nye veier inn i boligmarkedet. Staalesen viser til at Oslo nylig vedtok å jobbe for å innføre en såkalt «tredje boligsektor».

En tredje boligsektor er en mellomting mellom marked og kommunalt botilbud. Staalesen viser til at det i Oslo jobbes med prosjekter som «innsats til leie» der man får lavere husleie mot å gjøre noe vedlikeholdsarbeid selv, «etablererboliger» der kommunen bygger og beholder deler av eierskapet i boligen, slik at boligen kan kjøpes til under full markedspris. Og «leie til eie» der leietakeren kan kjøpe boligen på sikt.

Annonse

Ikke minst «leie til eie»-modellen, der leietaker kjøper boligen hun eller han bor i etterhvert, kan være en god vei å gå. Grunnlaget for norsk boligpolitikk bør fortsatt være at flest mulig skal eie sin egen bolig.

Sps Sigbjørn Gjelsvik er positiv til etableringen av "en tredje boligsektor". Kirsti Bergstø, SV-nestleder og leder av partiets programkomité, er også det.

Målet må altså være at alle som ønsker det, får mulighet til å eie sin egen bolig. Det borger for trygghet og uavhengighet. Derfor blir det feilslått når AUF foreslår en betydelige høyere boligbeskatning på primærbolig.

AUF vil redusere verdsettingsrabatten for skattlegging av egen bolig fra 75 prosent til 20 prosent. Det er vanskelig å forstå hvordan AUF ser for seg at det å gjøre det enda dyrere å eie bolig skal hjelpe de som trenger bolig.

"Samtidig som det blir vanskeligere for unge å få råd til bolig, sitter det folk i andre enden og håver inn penger. De leier ut boliger til blodpris til studenter og får skattefritak", sa AUF-leder Ina Libak til Klassekampen onsdag.

En av konsekvensene av å skattlegge primærboliger, vil være at leieprisene stiger, for eksempel rundt mange læresteder i Norge. Studentene får det enda tøffere.

AUF vil komme boligspekulantene til livs, men en blir ikke boligspekulant av å eie sin egen bolig. En blir ikke nødvendigvis "boligspekulant som tar blodpris" av å leie ut et rom i boligen til studenter heller.

Neste artikkel

Mardøla viser hvor sterkt følelsen av tap sitter igjen i generasjoner