Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nødvendig gransking av dagligvarebransjen

Søkelyset settes nok en gang på dagligvarebransjen.

Torbjørn Røe Isaksen, Næringsminister (H).Næring og fiskeridepartementet inviterte til konferanse om dagligmarkedet.

Dårlig konkurranse, ulike innkjøpspriser og eiendomsregelverk – regjeringen styrker arbeidet med å granske forholdene i dagligvarebransjen. I spissen står næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, som nå legger ekstra press på Konkurransetilsynet i arbeidet med å komme til bunns i hvor problemene i dagligvarebransjen ligger.

Mye makt er samlet på få hender i norsk dagligvarehandel. Det gjør konkurranseforholdene krevende. For leverandørene, som blir prisgitt å få avtaler med minst én av de tre innkjøpsaktørene Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen, men også for nye kjeder, som sliter med å få gode nok innkjøpsvilkår fordi de store skal ha best vilkår.

Ved å tilføre 6–7 nye ansatte med kompetanse på økonomi og juss til Konkurransetilsynet håper Isaksen og konkurransedirektør Lars Sørgard å finne ut om det er ulike vilkår, hvor store forskjellene er, og om det er ulovlig.

Oppsummert

Styrker matmaktarbeidet

1 Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen vil tilføre Konkurransetilsynet ekstra midler til stillinger som skal brukes til å undersøke dagligvarebransjen i Norge.

Godt tiltak

2 Det er svært positivt at statsråden med dette styrker arbeidet med å granske maktforholdene i verdikjeden for mat.

Loven kommer

3 Selv om det nå jobbes på flere felt med å styrke konkurransen i bransjen, lover Isaksen at lov om god handelsskikk kommer.

Annonse

Konkurransetilsynet har siden i fjor høst innhentet informasjon fra leverandørene om avtaler og prissetting på varer, rabatter, bonuser og markedsføringsmidler. Prissetting av en vare sier nemlig ikke nødvendigvis noe om hva varen reelt blir solgt for. Til dels finnes et komplisert system av rabatter og bonuser en kjede kan kreve fra en leverandør.

Bedre innsikt i denne delen av avtalesystemet i bransjen har vært etterlyst lenge. Vi kan anta at det årlig går store pengesummer fra leverandørene til dagligvarekjedene i markedsføringsmidler, rabatter og bonuser. En større åpenhet bør tjene verdikjeden for mat, og ikke minst kjedene selv.

Vi vil rose næringsminister Isaksen for å granske andre deler av dagligvaremarkedet. Høyresiden, og her må vi få inkludere tidligere konkurransedirektør Christine B. Meyer, pekte i mange år på tollvernet og sterke leverandører (les: samvirkeorganisasjonene) som hovedproblemene for konkurransen i bransjen. Det er heller ikke mer enn et år siden Konkurransetilsynet mente det trengtes reduksjon i tollvern. Statsråden ser heldigvis at utfordringene er langt mer sammensatt enn prisen på norsk hvitost kontra dansk eller tysk.

NHH-professor Frode Steen henger derimot fast i gamle forklaringsmodeller. Til Finansavisen sier han at "Det strukturelle problemet som ligger i importvernet er kanskje det viktigste, og det vanskeligste å gjøre noe med."

Vi venter spent på hva som kommer ut av undersøkelsene til Konkurransetilsynet. Om vi kommer nærmere et svar med to streker under, er vi derimot usikre på.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Det er gull i grønne skoger!