Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Helgeland står ribbet tilbake

Regjeringspartiene lot seg ikke rokke, de tillater Nord Universitet å legge ned studiestedene i Nesna og Sandnessjøen.

Oslo  20190515.Statsrådene Torbjørn Røe Isaksen, Ola Elvestuen og Iselin Nybø deltar i den muntlige spørretimen på Stortinget.Foto: Ryan Kelly / NTB scanpix
Oslo 20190515.Statsrådene Torbjørn Røe Isaksen, Ola Elvestuen og Iselin Nybø deltar i den muntlige spørretimen på Stortinget.Foto: Ryan Kelly / NTB scanpix

Helgeland står ribbet tilbake etter at styret i Universitetet Nord tidligere i år besluttet å legge ned lærerutdanningen i Nesna og sykepleierutdanningen i Sandnessjøen. Nedleggelsene var en «omstrukturering for vekst og kvalitet i forskning og utdanning», som styreleder Vigdis Moe Skarstein karakteriserte det som, da vedtaket ble gjort i juni.

Nedleggelsene vakte både oppsikt og motstand. En folkeaksjon for høyere utdanning i Helgeland ble opprettet. Den viste til at utdanningene både i Nesna og i Sandnessjøen holder høy kvalitet, og at studiestedene har en avgjørende betydning i arbeidet til å rekruttere kompetent arbeidskraft i regionen.

Opposisjonspartiene plukket opp den politiske hansken, og har fremmet flere forslag i Stortinget der formålet var å redde studiestedene på Helgeland. Tirsdag ble forslagene nedstemt av regjeringspartiene.

Både forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) og stortingsrepresentanter fra regjeringspartiene holdt fast på at hensynet til universitetsstyrets autonomi (selvstendighet) veier tyngst. Universitetene må ha råderett over egen studiestruktur, dette er ikke noe Stortinget skal detaljstyre, ble det hevdet.

Annonse

I debatten tok SV-leder Audun Lysbakken et kraftig oppgjør med regjeringspartiene. De forsøker å argumentere prinsipielt, men skygger i realiteten unna en debatt om strukturen i Utdannings-Norge ved å gjemme seg bak autonomi, påpekte han.

Lysbakken mente det er en selvfølge at studiestedene og den grunnleggende strukturen i det desentraliserte norske utdannings skal være et politisk tema. Han viste videre til at universitetene og høyskolene har et soleklart samfunnsansvar for å utdanne befolkningen i hele landet til våre grunnleggende tjenester, slik som i skole- og helsesektoren.

Lysbakken og opposisjonen har helt rett. Det er viktig med autonomi for universitetsledelsen, men hensynet til autonomi kan ikke frita universitetene fra samfunnsansvaret, eller frata vårt øverste folkevalgte organ makt og mulighet til å opprettholde kritiske funksjoner i vårt samfunn.

Når regjeringspartiene åpenbart har abdisert i utdanningspolitikken må det bli opp til opposisjonspartiene å gjenopprette et nødvendig utdanningstilbud i Helgeland. Studiestrukturen i Nordland blir ganske sikkert en av de store sakene i den neste valgkampen i Nord-Norge.

Alle partiene som ønsker å reversere Nord Universitets beslutning om å legge ned studiestedene i Sandnessjøen og Nesna bør klargjøre dette allerede nå.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Industrien i distriktene trues