Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nav hjelper ikke folk ut av fattigdom

En politisk allianse med SV, Rødt og Frp ber regjeringen heve minstesatsen for uføre og pensjonister over fattigdomsgrensa.

Velferdsstaten: Flere hundre i kø for mat i påsken i fjor. Blir det annerledes neste år? Foto: Rolf Øhman / NTB / Aftenposten
Velferdsstaten: Flere hundre i kø for mat i påsken i fjor. Blir det annerledes neste år? Foto: Rolf Øhman / NTB / Aftenposten

– Vi må ha på plass ordninger som gjør at folk slipper å sulte eller skru av strømmen og fryse, sier Frps arbeids- og sosialpolitiske talsperson Dagfinn Olsen til Klassekampen.

Gjennom en serie artikler har avisa møtt menneskene som står i matkø utenfor Fattighuset i Oslo. Over to måneder har de intervjuet 66 personer.

De forteller om en hverdag der ytelsene de får fra Nav ikke strekker til for å dekke ordinære levekostnader. Løsningen er å oppsøke Fattighuset for å få gratis poser med mat.

Velferdsstatens sikkerhetsnett er ment å fange opp og hjelpe de som trenger det. Arbeidsledige får støtte fra Nav, uføretrygdede får støtte fra Nav, pensjonister får støtte fra Nav. Likevel får de altså ikke endene til å møtes.

Denne vinteren må strømprisene ta noe av skylda. Drivstoff, husleie og mat er også blitt en større utgift for mange. Men dette er ikke nytt av i år. Også omkring påskehøytiden i fjor skrev mediene om lange køer av mennesker og stor pågang på utdeling av gratis mat. Det går ikke an å gi dagens kostnadsvekst skylda.

Når de offentlige ytelsene ikke er tilstrekkelige, eller treffer godt nok, blir mennesker sittende fast i en fattigdomsfelle. Det er en dårlig spiral som resulterer i at forskjellene i samfunnet øker.

Ingen mener at størrelsen og innretningen på Nav-ytelser skal gjøre at det lønner seg å leve på offentlig støtte. Det er imidlertid et politisk ansvar å sørge for at velferdstjenestene ikke sakker akterut og skaper en ond sirkel av fattigdom.

Å leve på et minimum forverrer allerede eksisterende helseproblemer. Det er en utfordring for enkeltmennesker, men i det store bildet også et samfunnsøkonomisk problem som en velferdsstat kan løse.

Når pensjonen reguleres lavere enn lønnsveksten,vrisikerer man en utvikling mot stadig lavere levestandard og dårligere kjøpekraft for en gruppe i samfunWnet.

Utspillet fra SV, Rødt og Frp mot Aps arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen om å løfte minstesatsene på Nav-ytelser er høyst betimelig. Ingen stiller seg i matkø ved Fattighuset for moro skyld.

Det trengs strukturendringer, politiske grep. Ikke «majoritetsbefolkningens dårlige samvittighet i feriene, men politikere som ser dem og et system som frigjør dem til lik deltagelse i samfunnet hele året».

Det skrev sogneprest Lars Martin Dahl og diakon Hanna Haraldstad i Gamlebyen og Grønland menighet i et innlegg i avisen Vårt Oslo i fjor, da de lange køene ved Fattighuset ble en sak i flere medier. I fjor, altså. Er det politisk vilje til å sørge for at det er annerledes neste år?

Neste artikkel

Ta grep mot kjedemakta nå