Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Når NHO leker politiker

Det styrker ikke valgkampen at NHO høylytt kaster seg inn mot partier som forsvarer offentlige tjenester i helse- og omsorgssektoren.

Anne Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel da hun ankom NHOs årsmiddag. Nå blander hun kortene i valgkampen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Anne Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel da hun ankom NHOs årsmiddag. Nå blander hun kortene i valgkampen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO, svinger seg i valgkampen. NHO Service og Handel har foretatt en undersøkelse som konkluderer med at «det er best omsorg i kommuner som samarbeider med private», ifølge administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne Cecilie Kaltenborn.

Næringslivets Hovedorganisasjon er en viktig interesseorganisasjon for bedriftseiere, som stort sett har bidratt konstruktivt til det vi kaller «den norske modellen».

NHO framstår mindre sjarmerende når organisasjonens interessekamp for vekst i det private næringsliv på bekostning av det offentlige, tilsløres. Det er i NHO-medlemmenes interesse – og legitimt – å arbeide for at tjenesteyting i sosial- og omsorgssektoren skal over på private hender. Men det styrker ikke valgkampen når NHO høylytt leker politikere.

Det norske folk betaler sin skatt. Det å hente sine inntekter fra det offentlige gir er trygg business, og gir ofte en mer enn god fortjeneste. Staten er langt på vei en honningkrukke for det private næringsliv. Det er dessuten alltid etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester – overalt i landet. Slik er menneskenes liv.

Om NHO klarer å etablere en forestilling om at «den beste omsorgen er den private», er gevinsten for NHOs medlemmer i Service og Handel formidabel.

Annonse

Dermed blir også NHOs kamp mot forsvarerne av offentlig sektor sterk. Ap, Sp, SV og Rødt må for all del holdes utenfor kommunestyrer og regjeringskontorer. Og ikke minst Sp, som er den argeste kritikeren av Solberg-regjeringas sentraliseringspolitikk.

NHO var prisverdig klare i sin argumentasjon for å være pådrivere for sentralisering av kommunene. Direktør i NHO Service i 2014, Petter Furulund, sa følgende om private i velferdssektoren og kommunestørrelse: «I dag er mange kommuner for små til at det er interessant for private bedrifter å etablere seg og legge in anbud. (...) Noen velferdstjenester krever større volum enn andre for å bli lønnsomme for private (...) Særlig for hjemmetjenester og hjemmesykepleie, reinhold og tekniske løsninger er dette veldig aktuelt.» (2. april, 2014, Klassekampen.)

Mens dagens direktør i NHO Service i til dels tilslører og blander kortene i sin argumentasjon.

I en ode til private omsorgstjenester i Dagens Næringsliv onsdag, skriver Anne Cecilie Kaltenborn blant annet: «Når debatten om kommunenes velferdstilbud sporer av ideologisk, mister vi blikket for hva som bør være viktigst: Hvordan skal befolkningen som trenger omsorgstjenester ha det her i landet (...)?»

Forskjellige syn på hva slags Norge en vil ha, er ingen «ideologisk avsporing». Det er politikk basert på verdivalg. Ett verdivalg, er at folk skal ha like gode tjenester i hele landet, også i mindre kommuner enn de NHO foretrekker ut fra bunnlinja i regnskapene til medlemsbedriftene sine.

Oppsummert

NHO klargjorde

1 Tidligere argumenterte direktøren i NHO Service for å slå sammen kommuner ut fra private tjenesteyteres behov.

NHO tilslører

2 Nå leker NHO politiker. Direktøren i NHO Service kaller politisk uenighet for «ideologisk avsporing».

Politikk baseres på verdivalg

3 Ett verdivalg, er at folk skal ha like gode tjenester i hele landet, også i mindre kommuner enn de NHO foretrekker ut fra bunnlinja i regnskapene til medlemsbedriftene sine.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

La oss nå i det minste få beholde kyrne!