Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Når det er skadelig å være på jobb

Det øker risikoen for ulykker og skader at bønder jobber lange, hektiske arbeidsdager helt aleine.

Den vanligste årsaken til arbeidsulykker for bønder er håndtering av store dyr. Ei voksen ku av norsk rødt fe kan veie 650 kilo. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Den vanligste årsaken til arbeidsulykker for bønder er håndtering av store dyr. Ei voksen ku av norsk rødt fe kan veie 650 kilo. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

En jobb innenfor jordbruk eller fiske er fremdeles blant de farligste yrkene man kan ha her i landet. I fjor ble det registrert 6,2 skader for hver tusen ansatt i primærnæringene. Bare transport- og lagringsbransjen har flere ulykker per år i forhold til antall ansatte, med sju per tusen.

På den positive siden er kurven på dødsulykker i landbruket nedadgående, fram til i fjor. Da det ble registrert seks arbeidsskadedødsfall i jordbruksnæringa. Siden registreringen hos Statistisk sentralbyrå startet i 2014, har det heller aldri vært færre arbeidsulykker enn i 2020. Da ble 20.080 mennesker skadet på jobb.

Det er likevel for mange. For å få ned skaderisikoen reiser 40 rådgivere fra Norsk landbruksrådgiving på vernerunder til 9000 gårder som er med i ordningen for landbrukets HMS-tjeneste.

Som selvstendig næringsdrivende har bøndene selv ansvar for helse, miljø og sikkerhet på egen arbeidsplass, og det er lett å "se seg blind" på vante omgivelser. "Innimellom tek dei ein snarveg dei ikkje burde tatt, eller tek seg ikkje tid til å montere det rekkverket dei har skaffa seg". Det sier Halle Arnes, fagkoordinator for HMS i Norsk Landbruksrådgivning.

Den vanligste skadeårsaken er håndtering av store dyr. Ei voksen ku av norsk rødt fe kan veie 650 kilo. En fullvoksen okse kan veie opp mot det dobbelte. Størrelsen og tyngden er en betydelig klemfare for bonden, og dette står for 1 av 3 ulykkestilfeller. I tillegg kommer fallskader, som utgjør en femdel av alle arbeidsulykkene i det norske arbeidslivet generelt.

Annonse

Bønder håndterer store, tunge maskiner og håndverktøy, kombinert med høyt tempo, lange dager og mye alenearbeid. Stress og hektiske dager, sammen med bekymringer og dårlig psyskisk helse, øker risikoen for å gjøre feilvurderinger og at det glipper.

Personskader er alvorlig uansett yrke. For bønder er skader i arbeidslivet ekstra belastende fordi hun eller han kan få ekstra økonomiske problemer i etterkant av en ulykke.

Tall fra Norsk Landbruksrådgivning viser at drøyt ni prosent av dem som skades i landbruket hvert år trenger legebehandling. 23 prosent av dem blir sykmeldt lenger enn sju dager. Men selvstendig næringsdrivende som er sykemeldt under 50 prosent, får i hovedsak ikke krav på sykepenger.

Nylig skrev Nationen om bonde Jonas Stangjordet i Vestre Toten, som jobber 8-9 timer daglig selv om han er sykmeldt med en skade i armen. Han får ikke i nærheten av nok tilskudd til at han kan betale en avløser for å gjøre jobben for ham.

Han fortsetter derfor å jobbe, med risiko for at skaden i armen blir kronisk. Hvis det skjer, tror Stangjordet det blir vanskelig å fortsette gårdsdrifta.

Forebygging av akutte skader og ulykker må fortsette. Men dårlige støtteordninger og sikkerhetsnett for bonden er minst like skadelig for landbruket.

Neste artikkel

NHOs distrikslureri