Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nærpolitireform til stryk

Det er oppsiktsvekkende at justisminister Monica Mæland ikke kan svare på om nærpolitireformen har ført til mer patruljering - som har vært et av regjeringas hovedargumenter for å sentralisere politiet.

Kritisk: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum liker svært dårlig at Solberg-regjeringa ikke kan dokumentere påstander om den såkalte nærpolitireformen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Kritisk: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum liker svært dårlig at Solberg-regjeringa ikke kan dokumentere påstander om den såkalte nærpolitireformen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Sommeren 2015 vedtok regjeringspartiene pluss Frp og Ap den såkalte nærpolitireformen i Stortinget. Ap trakk senere sin støtte fordi reformen viste seg å ikke svare til Aps forventninger.

Reformen svarer heller ikke til Solberg-regjeringas retorikk om å "sentralisere for å styrke", skal vi tro en undersøkelse Sp har foretatt i forkant av stortingsmeldingen om den såkalte nærpolitireformen.

Regjeringa har lenge varslet en tilleggsmelding om politireformen. Målet skal være å justere kursen ut fra erfaringene så langt, og ikke minst – ut fra kritikken mot reformen, som har vært massiv. Meldingen har vært utsatt flere ganger, men nå varsles det at den kommer til Stortinget i løpet av juni.

Reformen innebar at 27 politidistrikter ble kuttet til 12. Antall tjenestesteder ble redusert fra 354 til 220.

Oversikten fra Senterpartiet viser at kun 120 av de 220 politikontorene som er igjen, holder åpent hver dag. Bare 39 av politikontorene har åpent utover vanlig åpningstid, og som regel kun en dag i uka. Mange politikontorer har kortere åpningstid enn før reformen.

Annonse

I 2015 lovet daværende justisminister Anders Anundsen (Frp) at reformen skulle sikre befolkningen et godt tilbud, og tjenestestedene skulle ha fleksible åpningstider for å være tilgjengelige etter arbeidstid.

Hva med Solberg-regjeringas stadig gjentatte påstander om at sentraliseringen i politiet skulle føre til økt patruljering – slik at avstanden mellom politi og folk ikke skulle bli større? Har patruljeringen økt, slik at befolkningen sikres trygghet og politiet kjennskap til lokale forhold? Det kan ikke regjeringa svare på, og det er oppsiktsvekkende.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum liker dårlig at Solberg-regjeringa ikke kan dokumentere at reformen faktisk har ført til økt patruljering. Vedum minner om at målet med politireformen skulle være et "operativt, synlig og tilgjengelig" politi.

Senterpartiet har flere ganger bedt regjeringa om svar på hvor mange patruljer som er ute i dag, sammenlignet med før reformen. Justisminister Monica Mæland (H) viser til at det ikke finnes tall tilgjengelige som gir oversikt over om patruljeringen faktisk har økt. Det er uholdbart.

Justisminister Monica Mæland vil heller ikke svare på om hun står ved regjeringas tidligere garanti om at de områdene som har mistet sine lensmannskontorer, vil få et like godt polititjenestetilbud etter reformen.

Fredag konkluderte Sp-lederen med at argumentene Solberg-regjeringa brukte da reformen ble innført i 2015 – om å "sentralisere for styrke" – i dag framstår som hul retorikk. Mye tyder på at Trygve Slagsvold Vedum har rett i det.

Neste artikkel

Der ein skulle tru at endå fleire ville bu