Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nå bites hestene

Universitetssektoren påtvinges økonomisk moderasjon. Det er kamp om milliardene i Støre-regjeringen.

Budsjettkamp: Høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) varsler innstramminger i universitetssektoren. Det er budsjettkamp innad i regjeringen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Budsjettkamp: Høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) varsler innstramminger i universitetssektoren. Det er budsjettkamp innad i regjeringen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Regjeringen har nylig bevilget totalt 3,5 milliarder kroner til Forsvaret og sivil beredskap. Russlands invasjon av Ukraina har aktualisert statens ansvar for å trygge norske innbyggere.

Den store humanitære krisen har også gjort det nødvendig å sette norske kommuner i stand til å ta imot et høyt antall ukrainske flyktninger på ubestemt tid.

De som kommer til Norge trenger helsehjelp, boliger, barnehage- og skoleplasser, fritidsaktiviteter, språkopplæring og arbeid. Støre-regjeringen bevilger fem milliarder kroner til kommunesektoren.

Mot dette bakteppet varsler statsråd for forskning og høyere utdanning, Ola Borten Moe (Sp) store økonomiske innstramminger i pågående universitetsprosjekter.

Pengebruken på nye universitetsbygg har gått «over stokk og stein», sier Moe til Dagens Næringsliv. Han sier Campusprosjektet ved NTNU Trondheim må forberede seg på å få budsjettet kuttet med flere milliarder.

Også det påbegynte Livsvitenskap-bygget ved Universitetet i Oslo, nytt odontologibygg samme sted, samt Norges musikkhøgskole, nytt Tromsø-museum og Grieg-akademiet ved Universitetet i Bergen skal gås nærmere etter i sømmene av Kunnskapsdepartementet.

Annonse

Ola Borten Moe legger skylda på Høyre for gjentatte budsjettsprekker på millardnivå i sektoren. Han vil rydde opp og mener tiden er over for å "hive penger etter byggene til de blir ferdige".

Statsråden har åpenbart et poeng. Stadige milliardsmeller med behov for utvidede finansieringsrammer, avdekker et dårlig fungerende system som trenger politisk kontroll med prosjektering og oppføring av signalbygg.

Det betyr ikke at regjeringen ikke satser på kunnskap, forskning og utvikling. Er det riktig med en kvadratmeterpris på 100.000 kroner?

Statsråden for høyere utdanning føyer seg inn i rekken av politikere fra de to regjeringspartiene som den siste tiden har forsøkt å senke forventningene der ute til hva regjeringen kan klare å levere.

Aps landbrukspolitiske talsperson, Per Ivar Kjølmoen, gjorde det samme nylig. Han påpekte at situasjonen vi står i, med kostnadsgalopp og krig i Europa, kan gjøre det vanskelig for regjeringen å levere på det nivået landbruket forventer.

Erling Sande (Sp) leder i transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget har tatt til orde for moderasjon og skaleringen i veiprosjekter. - Jeg ønsker å løfte frem debatten om pengebruk, sier Sande til Nettavisen.

Moe hevder overfor DN at oppfordringen til nøysomhet ikke kommer av at han har tapt interne budsjettkamper i regjeringen. Det er likevel neppe tvil om at den politiske situasjonen i Europa spiller inn.

Samfunnsområder og saksfelt som forsvar og flyktningsituasjonen står høyere på agendaen. Politikk er å prioritere, da må noe tape. Og denne våren må Sandra Borch og Landbruksdepartementet ha en betydelig del av potten.

Neste artikkel

Lærernormen og Utkant-Norge, belyst av Peer Gynt og Skriften