Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Misforstått kyllingpolitikk fra Grønn Ungdom

Grønn Ungdom vil avvikle kyllingproduksjonen. Det er en utrolig dårlig idé for dyrevelferden.

Kylling: Grønn Ungdom vil legge ned konvensjonell kyllingproduksjonen i Norge. Foto: Vidar Sandnes
Kylling: Grønn Ungdom vil legge ned konvensjonell kyllingproduksjonen i Norge. Foto: Vidar Sandnes

Det er en viss følelse av "first we take Manhattan, then we take Berlin" over utspillet fra Grønn Ungdom inn mot landsmøtet i moderpartiet.

Grønn Ungdom foreslår nemlig at Miljøpartiet De Grønne skal gå inn for å avvikle kyllingproduksjonen i Norge. I en resolusjon ungdomspartiet har foreslått for landsmøtet til moderpartiet, skriver Grønn Ungdom at "Disse lever korte, smertefulle liv innendørs i store haller, der de behandles som rullebåndsobjekter uten iboende verdi". Økologisk produksjon med raser som vokser sent, skal derimot få lov til å fortsette.

Da Grønn Ungdom i fjor vedtok at de vil arbeide for å legge ned norsk kyllingproduksjon, sa talsperson Hulda Holtvedt at "[d]ette er ikke ment som et angrep på kyllingbøndene, men som et oppgjør med en type dyrehold som vi som samfunn ikke bør akseptere lenge".

Annonse

Ifølge Matprat (Opplysningskontoret for kjøtt og egg) spiser vi kylling til middag gjennomsnittlig 72 ganger i året. Det blir slaktet rundt 63 millioner kyllinger i året. Kyllingkjøtt er også sunt og anvendelig kjøtt.

I diskusjonene om nedlegging av pelsdyrnæringa har det blitt pekt på at pelsdyrnæringa vil bli første næring "ut". Når man har lykkes med å legge ned pelsdyrproduksjonen, vil kylling-, svine- eller oppdrettsnæringen stå for tur. Det viser forslaget fra Grønn Ungdom med all tydelighet.

Forslaget viser også at Grønn Ungdom ikke følger med i timen. Kyllingprodusentene har de siste årene gjort en formidabel jobb med utfasing av narasin og bedre dyrevelferd i fjøsene. Miljøberikelser, som blokker med flis til å hakke i, torvbad og broer/vagler er innført. Norge har også et av verdens strengeste regelverk for kyllingproduksjon, og kyllingproduksjonen har hatt sitt eget dyrevelferdsprogram siden 2013.

Oppsummert

Vil forby

1 Grønn Ungdom, ungdomspartiet til Miljøpartiet De Grønne, vedtok i fjor å gå inn for å legge ned konvensjonell produksjon av kylling i Norge.

Moderpartiet

2 Nå vil Grønn Ungdom ha med seg moderpartiet på samme politikk, og foreslår en resolusjon til landsmøtet i MDG om å legge ned "kyllingindustrien".

Først pels, så kylling

3 Dyrevelferdsorganisasjonene har lyktes med å legge ned pelsdyrproduksjonen. Nå står kyllingbransjen for tur.

Paradokset for Grønn Ungdom, om Miljøpartiet De Grønne skulle gi sin tilslutning til å legge ned norsk kyllingproduksjon, er at vi hadde måttet importere kylling fra land der tilsvarende dyrevelferdskrav ikke er innført, og der man også kan ha flere kyllinger per kvadratmeter enn det norske produsenter kan ha.

Som med pelsdyrproduksjonen hjelper det ikke å forby norsk produksjon, om man samtidig tillater import av de samme produktene produsert med et mindre strengt regelverk. Om Grønn Ungdom mener dyrevelferden i norsk kyllingproduksjon ikke er god nok, burde heller ungdomsorganisasjonen jobbe for å bedre dyrevelferden i stedet for å forby den.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Kunstig lave matpriser?