Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Merkelig kritikk mot SV

Staten og bøndene har ikke overtatt ansvaret for jordbrukspolitikken. Stortinget må til enhver tid kunne engasjere seg.

Har fortsatt makta: Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og de 169 andre på Stortinget har ikke gitt staten og bøndenes organisasjoner myndighet til å føre sin egen landbrukspolitikk. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB
Har fortsatt makta: Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og de 169 andre på Stortinget har ikke gitt staten og bøndenes organisasjoner myndighet til å føre sin egen landbrukspolitikk. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Hvert år forhandler staten og bøndenes organisasjoner om utviklingen av norsk jordbruk. Hvilke satser skal økes, hvilke skal stå uendret? Hvilke produksjoner skal få stor inntektsøkning, hvem får mindre?

Forhandlingsinstituttet gjør det mulig å utvikle norsk jordbruk i et etablert system preget av samforstand om tilstanden i næringen, uten tilfeldige variasjoner og store utslag skapt i sene budsjettkvelder i Stortinget før jul.

Forutsetningen er selvsagt at Stortinget kjenner igjen politikken sin i praksis.

SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes vil ikke stemme for årets inngåtte avtale. Han mener innføringen av importsubsidier for fôr ikke er i tråd med Stortingets uttalte mål om styrket sjølforsyning.

Både regjeringspartier og høyrepartier prøver å gjøre Fylkesnes' inngripen til et stort problem. Det er det ikke.

Forhandlingsinstituttet er vedtatt av Stortinget. Ingen partier på Stortinget, unntatt muligens Frp, ønsker å fjerne forhandlingsinstituttet. Det står støtt, uavhengig av hvorvidt Stortinget påser at de årlige forhandlinger følger de rammene Stortinget har satt.

Det er ikke respektløst overfor bøndene å påse at jordbruksoppgjøret faktisk bidrar til økt sjølforsyning.

Tidligere landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) er fortørnet over at SV setter krav til årets oppgjør, siden staten og bøndene har inngått en avtale i år. Vi kan ikke se at staten og bøndene har noe mandat til å overta styringen med jordbrukspolitikken ved enighet seg imellom.

Bollestad mener politikerne på Stortinget skal "holde fingrene av fatet", mens landbrukspolitisk talsmann Per Vidar Kjølmoen i Ap mener det er "taktikk" av SV å ville endre avtalen for å øke sjølforsyninga.

Slik ordbruk er en fallitterklæring grensende til ansvarsfraskrivelse.

Forhandlingsinstituttet er ikke til verken for staten, bøndene eller seg sjøl. Det er til for at norsk jordbruk skal utvikles til beste for folk og land, i tråd med Stortingets ønsker.

Forhandlingsinstituttet bør videreføres. Nettopp derfor er det også Stortingets rett og plikt å trygge det, gjennom å korrigere kursen når Stortinget mener det går i feil retning.

I år får vi forhåpentlig en reell stortingsdebatt som viser hvem som i praksis står ved festtale-målene.

Dersom Bollestad og Kjølmoen mener importsubsidiene i årets jordbruksavtale er bra for norsk sjølforsyning, bør de gå på talerstolen og argumentere for det, istedenfor å spille sjokkert over at Knag Fylkesnes tar opp spørsmålet.

Neste artikkel

Den norske nidstanga