Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mercosur kan svekke norsk jordbruk

Norsk jordbruk kan bli taperen i ny, internasjonal frihandelsavtale.

Olaug og Olaug: Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) sammen med lammet Olaug. Blir hun "no beef-"Bollestad? Foto: Kari Nygard Tvilde
Olaug og Olaug: Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) sammen med lammet Olaug. Blir hun "no beef-"Bollestad? Foto: Kari Nygard Tvilde

EU ble nylig enig med den søramerikanske handelsblokken Mercosur om en frihandelsavtale. Avtalen skal være den største EU noen gang har inngått. De neste ti årene skal tollen fjernes for 92 prosent av varene totalt, og 82 prosent av alle jordbruksvarer.

Bønder og matindustri i EU har – med rette – vært svært kritiske til avtalen. Europeiske bønder, som allerede kjenner seg under sterkt press, frykter konkurransen fra en langt billigere produksjon i Sør-Amerika. Søramerikanske land, deriblant store kjøttproduserende land som Argentina og Brasil, har derimot kjempet hardt for avtalen.

Mercosur-avtalen fjerner toll på varer som appelsinjuice, frukt, kaffe og planteoljer, og reduserer tollen kraftig på blant annet storfe, svine- og fjørfekjøtt, sukker, og etanol. Mercosur får også en tollfrikvote på storfekjøtt på 99.000 tonn.

Efta-landene, der Norge er med, har vært i forhandlinger med Mercosur siden 2017. At EU og Mercosur har kommet frem til en avtale, kan føre til fortgang også i Efta-forhandlingene. Norges Bondelag ber derfor om et krisemøte med landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF). "Vi blir veldig urolige for at forhandlingene avklares veldig raskt. Vi vet at det er planlagt nye møter raskt etter sommerferien", sier generalsekretær Sigrid Hjørnegård til Nationen.

Annonse

Det er under en måned siden Efta og Mercosur møttes sist, og ifølge Hjørnegård er det informert om at partene skal møtes over sommeren.

Oppsummert

Mercosur

1 Landene Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay utgjør handelsgruppen Mercosur. Venezuela er egentlig med, men har vært suspendert siden 2016.

Avtale

2 I 20 år har EU og Mercosur forhandlet om en frihandelsavtale. Partene oppnådde enighet i slutten av juni.

Norge for tur

3 Efta-landene og Mercosur er ikke ferdigforhandlet.

Avtalen har potensial i seg til å bli mer alvorlig for norsk jordbruksproduksjon enn tollfrikvotene Norge har gitt fra seg til EU. Vi har et stort handelsunderskudd for jordbruksvarer. Selv om importvernet er slått fast i regjeringserklæringen, kan regjeringen likevel velge å "gi vekk" tollfrikvoter til Mercosur-landene i bytte mot at norske varer får tilgang på andre områder.

Norske myndigheter har ifølge Bondebladet regnet ut at avtalen har en mulig eksportinntekt for Norge på åtte milliarder over ti år. Selv om regjeringen skal ha forsikret om at de også kjemper for defensive interesser, kan det ligge an til at norske jordbruksinteresser er underordnet ønsket om handelsadgang for offensive interesser, som fisk, reiseliv og energisektoren. I 2018 importerte Norge Mercosur-varer for 12,9 milliarder og solgte varer til dem for 5,5 milliarder.

Norge er et lite jordbruksland sammenlignet med store jordbrukseksportører som Argentina og Brasil. Underskuddet på storfekjøtt i Norge må dekkes ved å øke innenlands produksjon basert på norsk gras, ikke importert biff fra slettene i Sør-Amerika.

Lederen i den europeiske bondeorganisasjonen Copa-Cogeca, mener avtalen mellom EU og Mercosur er et signal til Donald Trump om at EU går sin egen vei med andre handelspartnere enn USA. Da kan ikke jordbruket bli taperne.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Det handler også om oss