Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Meld hundeangrep til politiet

Brudd på båndtvangen og hundeangrep på beitedyr må meldes til politiet. Det kan hindre framtidige angrep.

Båndtvang: Brudd på påbudet om båndtvang og hundeangrep på beitedyr må meldes til politiet. Foto: Berit Keilen / NTB
Båndtvang: Brudd på påbudet om båndtvang og hundeangrep på beitedyr må meldes til politiet. Foto: Berit Keilen / NTB

Politiet oppfordrer alle som har hatt hundeangrep på beitedyr om å melde fra til politiet. Brudd på hundelovens paragraf 6 om båndtvang fra og med første april til og med 20. august, bør meldes uavhengig av om beitedyr er skadet eller ikke.

Båndtvangen skal sikre at hunder ikke jager eller skader storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, eller viltets egg, reir og bo. Båndtvangen gjelder i hele landet. Kommunene kan også innføre utvidet båndtvang ved behov, for eksempel av hensyn til beitedyr.

Det er ikke fritt fram for løse hunder utenom båndtvangen heller. Hundeloven pålegger hundeeiere et tydelig ansvar for at hunden ikke farer mot, hopper på, forfølger eller stiller seg i veien for folk, for eksempel.

Hundeeier skal også sørge for at hundeholdet generelt ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser – eller skaper utrygghet for andre.

Straffeforfølging for brudd på båndtvang er ikke avhengig av om det er gjort skade, men om det er gjort skade vil det være skatteskjerpende, opplyser Johan Martin Welhaven ved Innlandet politidistrikt til Nationen.

Annonse

Brudd på påbudet om båndtvang fører i utgangspunktet til et forelegg på 4000 kroner. Boten kan bli større, eller det kan tas ut tiltale, dersom bruddet fører til fare eller skade. I tillegg til straff, kan hundeeier bli pålagt å betale erstatning til fornærmede. I ytterste konsekvens kan hunden bli avlivet.

Norsk sau og geit (NSG) har de siste to årene bedt sau- og geitebønder rapportere om hundeangrep og omstendighetene rundt angrepene. Rapporteringen til NSG er grunnlagsarbeid til den nye hundeloven som snart sendes ut på høring.

Rapporteringen fra i fjor viser at relativt få anmelder hundeangrep til politiet. Årsaken er manglende tro på at politiet kan gjøre noe med saken, og at det er kronglete å få meldt fra.

"Folk bør melde frå ved hundeangrep slik at politiet kan vurdere rett tiltak mot hund og hundehaldar for å hindre framtidige angrep", oppfordrer Johan Martin Welhaven ved Innlandet politidistrikt.

For å anmelde brudd på hundeloven, må en oppsøke politiet lokalt. Dersom det er en mer akutt og alvorlig situasjon, må politidistriktets operasjonssentral kontaktes på telefon.

Det er åpenbart så å si umulig å avdekke omfanget av brudd på båndtvangen og hundeloven for øvrig, uten at noen melder fra. For å øke forståelsen for beitedyra og viltets sårbarhet overfor løshunder, bør derfor oppfordringen fra politiet gjentas: Meld fra om alle brudd på hundeloven, ikke minst når hunder jager og angriper beitedyr og vilt.

Neste artikkel

Er avvikling framtida?