Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mageplask for helikopterberedskap

Det framstår som om alt som kunne gå galt, har gått galt i saken om Forsvarets bestilling av de maritime NH90-helikoptrene fra NHIndustries.

I de 21 årene som er gått siden bestillingen ble gjort, må vi forvente at norske myndigheter fortløpende har tatt opp alle behov for forbedring av helikopterleveransen. Bjørn Arild Gram og Erik Kristoffersen under pressemøte om helikoptre fredag. Foto: Terje Pedersen / NTB
I de 21 årene som er gått siden bestillingen ble gjort, må vi forvente at norske myndigheter fortløpende har tatt opp alle behov for forbedring av helikopterleveransen. Bjørn Arild Gram og Erik Kristoffersen under pressemøte om helikoptre fredag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Forsvarsdepartementet vedtok helt tilbake i 2001 å kjøpe 14 NH90-helikoptre fra konsortiet Nato Helicopter Industries (NHI).

Planen var ifølge kontrakten å få helikoptrene til Kystvakten og de norske fregattene i Nansen-klassen på plass til 2008. Etter flere justeringer, er fortsatt bare åtte av helikoptrene mottatt, halvveis inn i 2022.

Det er ikke til å undres over myndighetenes kritikk når de også opplever dårlig pålitelighet ved NH90-helikoptrene. – Antall feil sett i forhold til flytimer er fortsatt over 40 ganger høyere enn forutsatt, sier Forsvarsmateriell-direktør Gro Jære til NTB.

Så hvorfor har ikke noe skjedd før, når varsellamper har blinket underveis? Det er vanskelig å trekke i bremsen på store prestisjebeslutninger med høye kostnader. I 2018 konkluderte Riksrevisjonen med at Forsvaret og skattebetalerne har brukt 8 milliarder kroner på noe som ikke er blitt levert.

Året etter ba Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité regjeringen om å legge fram alternative helikoptre for Kystvakten. Senere er det vurdert å leie andre maskiner som erstatning.

I februar i år ba daværende forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) Forsvarsdepartementet om å sette i gang en vurdering av de maritime helikoptrene til Forsvaret helt på nytt.

Dermed kommer konklusjonen nå: Kontrakten med leverandøren heves, og regjeringen krever å få 5 milliarder kroner tilbake.

Den avgjørelsen er produsenten av NH90-helikoptrene, NHIndustries, naturlig nok skuffet over. De regner Norges oppsigelse av helikopterkontrakten som «juridisk grunnløs».

Det framstår imidlertid underlig når NHIndustries uttaler at de ikke fikk mulighet til å diskutere et forslag om å forbedre NH90-tilgjengeligheten i Norge, samt adressere særnorske krav.

I løpet av de 21 årene som er gått siden bestillingen ble gjort, må vi forvente at norske myndigheter fortløpende har tatt opp alle behov for forbedring av helikopterleveransen som de har avdekket underveis.

Nå sier forbundsleder Torbjørn Bongo i Norges offisers- og spesialistforbund til nrk.no at Forsvaret selv må ta kritikk for ikke å ha gjort jobben med helikoptrene godt nok internt. Han mener avgjørelsen om å heve kontrakten burde kommet for ti år siden.

Etterpåklokskap til side, tyder situasjonen på at riktig beslutning er tatt nå. Det er nødvendig å sette strek for det som allerede i flere år har vært et mislykket prosjekt.

Beredskapsbehovet langs kysten er likevel det samme. I en uttalelse sier Norges Fiskarlag at det må komme et nytt alternativ i lufta snarest. Fagsjef Joakim Martinsen sier til NRK at de håper Forsvaret snarest løser dette gjennom å komme med et alternativ. Behovet for maritim sikkerhet blir ikke mindre.

Neste artikkel

Ny bom fra Buene i Tine