Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Må ta psykisk helse på alvor

Regjeringa må følge opp med tiltak som sikrer psykologer i kommunene. Uansett hvor man bor i landet, skal man ha et tilbud når psykiske helseutfordringer oppstår.

Løfte: Helseminister Bent Høie lovet lavere terskel for å få hjelp med psykiske helseproblemer. Foto: Berit Roald / NTB
Løfte: Helseminister Bent Høie lovet lavere terskel for å få hjelp med psykiske helseproblemer. Foto: Berit Roald / NTB

Da regjeringa i 2017 gikk inn for å lovfeste kommunepsykologer i alle kommuner, var helseminister Bent Høie (H) opptatt av at terskelen for å få hjelp med psykiske helseproblemer, skulle bli lavere.

"Vi har alle en psykisk helse. I dag er det for høy terskel for å få hjelp når man begynner å få psykiske helseutfordringer. Vi er overbevist om at hvis det er psykologer i kommunene, så vil folk få raskere og bedre hjelp, og kunne løse ting på et tidligere tidspunkt", sa Høie til TV 2 for fire år siden.

Siden har utviklingen vist at det hjelper lite med lovfesting alene. Kommunene har siden 1. januar 2020 vært pålagt å ha tilgang på psykologkompetanse. Samtidig viser en forskningsrapport fra Sintef at over halvparten av landets kommuner sliter med å rekruttere kommunepsykologer.

Rapporten viser at alle fylker, med unntak av Oslo og Viken, sliter med rekrutteringen. 38 prosent av kommunene oppgir at det er meget utfordrende å rekruttere psykologer, mens 16 prosent oppgir at det er ganske utfordrende.

Det er de aller minste kommunene, med under 2000 innbyggere, som sliter mest med rekrutteringen. Men de minste kommunene er altså langt fra de eneste som sliter. Nationen skreiv nylig om Senja kommune, med nesten 15.000 innbyggere, som lenge har slitt med rekruttering av psykolog.

Annonse

Kommunenes økonomi påvirker naturlig nok også mulighetene for å rekruttere. Det er enda vanskeligere å få kommunepsykologer til mindre deltidsstillinger.

"Det er en uholdbar situasjon når dette er realitetene ute i kommunene. Regjeringen snakker i festtaler om hva de har gjort for psykisk helse. Her må man være helt ærlig på at dette ikke er godt nok", sier stortingsrepresentant for Sp, Kjersti Toppe.

Kommunalråd i Senja, Jorid Meyer, mener at bedre fagmiljø er viktig for å rekruttere. Toppe er enig: "I mange kommuner må de bygge opp psykologtjenesten fra scratch. Det finnes ingen fagmiljø. Skal man rekruttere framtidens psykologer inn til kommunens tjenester, må man tenke på å styrke fagmiljøene."

Toppe og partikollega Kari Anne Bøkestad Andreassen har foreslått nye tiltak for å styrke rekrutteringen av kommunepsykologer. De foreslår statlig støtte til rekrutteringsprosjekter som kan sikre spesialiseringsløp og utdanningsstillinger for psykologer i kommunene – som bidrar til sterkere fagmiljøer.

Sp foreslår også at psykologstudenter skal sikres mer praksis i kommunehelsetjenesten i løpet av studiet. Forslagene skal etter planen behandles i Stortinget 27. mai.

Høie har selvsagt rett i at vi alle har en psykisk helse. Derfor må regjeringa følge opp med tiltak som sikrer psykologer i alle kommuner, slik at folk i hele landet kan sikres et tilbud når psykiske helseutfordringer oppstår.

Neste artikkel

Sivilsamfunnets pris