Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Må speile hele landet

Nok en gang er et sentralt og viktig utvalg utnevnt av regjeringen. Og nok en gang er det byene og det sentrale Østlandet som dominerer utvalget.

Minister for distriktene: Linda Hofstad Helleland (H) er distriktsminister. Da er det på tide at hun og resten av regjeringen ser mer enn bare byene. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix
Minister for distriktene: Linda Hofstad Helleland (H) er distriktsminister. Da er det på tide at hun og resten av regjeringen ser mer enn bare byene. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Hvem som sitter i utvalgene som former Norge, er avgjørende for hvordan de analyserer og tenker, og hva de kommer fram til. Regjeringen ser dessverre ut til å være kronisk opptatt av byene, til tross for at den har en egen distriktsminister.

Utvalget "Norge mot 2025" skal ifølge regjeringen "vurdere grunnlaget for verdiskaping, produksjon, sysselsetting og velferd etter pandemien". Det er en viktig oppgave, som gjelder hele landet. Dessverre ser det altså ut til at det først og fremst er storbyene som får sitt.

14 av de 16 utvalgsmedlemmer bor i en by. De to andre bor på Nesodden og i Ringsaker. Det er fire medlemmer fra Vestlandet, to fra Bergen og to fra Stavanger. Fem utvalgsmedlemmer bor i Oslo, og ytterligere fire medlemmer bor innenfor en totimers kjøretur fra hovedstaden.

Da medlemmene ble oppnevnt forrige ute, hadde regjeringen funnet plass én person fra Nord-Norge, Aino Olaisen, fiskeoppdretter og styreleder i Nova Sea, tidligere varaordfører i Lovund og nå bosatt i Bodø.

Annonse

Derfor er det ingen overdrivelse at utvalget er dominert av byrepresentanter og av representanter fra det sentrale østlandsområdet. Det er oppsiktsvekkende at regjeringen velger vekk viktige deler av landet og av næringslivet når et så viktig ekspertutvalg skal oppnevnes.

Som du roper i skogen, får du svar, heter det. Hvem som sitter i utvalgene får også betydning for hva som blir foreslått. Det er Domstolkommisjonen et eksempel på. Kommisjonen foreslo å kutte antallet tingretter fra 60 til 22, og antallet jordskifteretter fra 34 til 13. Kommisjonen hadde kun én representant fra en mindre tingrett (Førde). I kraftskatteutvalget, som foreslo at kraftkommunenes milliardinntekter fra konsesjonskraften heller burde gå til staten, fikk ingen representanter fra vannkraftkommunene plass.

Pandemien rammet nord som sør, øst som vest, og by som bygd. Når utvalget skal bringe fram kunnskap om hva som kan styre "norsk konkurransekraft og verdiskaping", er ikke "Oslo-blikk" på distriktsbasert næringsliv godt nok.

Vettet er likt fordelt over hele landet. Når utvalgene i all hovedsak består av personer fra samme type miljø, gjenspeiler det seg i hva de kommer fram til. Hvor du bor og oppholder deg til daglig, vil påvirke hvordan du ser bosetting og næringsliv over hele landet.

Distriktsminister Helleland synes kritikk mot utvalgets sammensetning er "dum".Vi håper at "Norge mot 2025" tar noe mer hensyn til kritikken mot bydominansen, og legger ned et godt arbeid for å se hele landet.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Innovative kommunalteknikerne