Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Må få fortgang i boligpolitikken

Det er på høy tid med en politisk gjennomgang av boligmarkedet, hvordan det fungerer og i stor grad ikke fungerer for svært mange.

Utålmodighet: En stortingsmelding skal legges fram våren 2024 og vil ikke bringe noen aktive politiske grep på banen her og nå. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Utålmodighet: En stortingsmelding skal legges fram våren 2024 og vil ikke bringe noen aktive politiske grep på banen her og nå. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

En helhetlig vurdering ønsker også Senterpartiets kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik. Før ferien varslet han derfor at Støre-regjeringa «starter opp arbeidet med stortingsmelding …».

For alle som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet, er henvist til å leie en leilighet eller må flytte ut av byen på grunn av uoverkommelig høye kvadratmeterpriser, må det kjennes omtrent som at statsråden roper «kjør!» for så umiddelbart å trekke i bremsen.

En stortingsmelding blir mest sannsynlig både gjennomarbeidet og grundig, men den skal etter planen ikke legges fram før våren 2024 og vil dermed ikke bringe noen aktive politiske grep på banen her og nå.

Regjeringa bør være lenger fremme i skoene. Bolig er i dag den største driveren for økte forskjeller mellom folk. Om man eier eller ikke, er avgjørende for både egen og kommende generasjoners økonomiske situasjon. Eier man én bolig, er veien svært mye kortere til også å kunne skaffe seg fritidsbolig eller kjøpe seg opp og drive utleievirksomhet – som igjen går i arv og befester ulikhet.

Boligpolitikken har i seg også den viktige sentrum-periferi-debatten. Mange steder i distriktene er bolig det mest ulønnsomme du kan investere i. Verdien faller dramatisk idet et nybygd hus er ferdig. Det gjør det økonomisk usikkert og vanskelig å drive aktiv tilflyttings- og byggeaktivitet på bygda. Sentraliseringen får vann på mølla.

Ap/Sp-regjeringa har uttalt ønske om å drive en aktiv boligpolitikk der flere skal ha mulighet til å eie sin egen bolig og stadfester i Hurdalsplattformen at det skal bygges flere boliger. Distriktsperspektivet er sentralt i dette. Skal det leves gode liv over hele landet, med mulighet for vekst og utvikling også i distriktene, er boligpolitikken en avgjørende nøkkel.

– Arbeidet med stortingsmeldinga skal legge til rette for at kommunene kan teste ut nye tiltak og måter å jobbe på, sier kommunalminister Gjelsvik. Han vil invitere til innspillsmøter underveis i arbeidet, for å få med kunnskap og behov sett fra ulike fagmiljøer og aktører fra hele landet.

Ap sier i sitt partiprogram at de vil unngå at bolig brukes til spekulasjon. Mener de det, må det til en mye kraftigere styring av markedskreftene på området. Hva stortingsmeldingen vil si om en mer sosial boligpolitikk, får vi antakelig vite om halvannet år.

Enn så lenge bør det være politisk handlingsrom for å bruke, modernisere og tilpasse de verktøyene som finnes. Husbanken har spilt en avgjørende rolle gjennom mange år. Her eksisterer det altså en redskapskasse regjeringen kan gripe til, parallelt med at det foregår en «helhetlig gjennomgang».

Neste artikkel

Uff, så vanskelig å være rik