Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Må bane vei for norske entreprenører

Med politisk vilje er det fullt mulig å legge til rette for at norske aktører i samferdselssektoren skal nå opp i konkurransen mot internasjonale selskaper.

E39: Ved Trysfjorden i Kristiansand kommune bygges det en 60 meter høy bro som skal holde fire felt. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB
E39: Ved Trysfjorden i Kristiansand kommune bygges det en 60 meter høy bro som skal holde fire felt. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Veidekke har gjennomgått alle samferdselskontrakter for vei og bane på over en halv milliard kroner signert mellom 2017 og i dag. Andelen kontrakter til utenlandske aktører har økt fra ni prosent for fire år siden, til 43 prosent i dag, skriver VG.

Samtidig blir prosjektene stadig større. I 2017 var 21 prosent av statens kontrakter på vei og bane på over tre milliarder kroner. Hittil i år er 64 prosent av dem på over tre milliarder.

Det gjør det vanskelig, selv for de største norske entreprenørene, å nå opp i konkurransen. Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum mener internasjonale selskaper er i ferd med å ta over samferdselsmarkedet i Norge.

Han får støtte fra Sverre Myrli, Arbeiderpartiets medlem i transportkomiteen på Stortinget. I NRKs Politisk kvarter forrige uke, uttrykte han samme bekymring for at de store utbyggingsprosjektene favoriserer utenlandske entreprenører.

En eventuell ny rødgrønn regjering vil altså kunne enes om en strategi for at flere norske aktører kan vinne samferdselskontrakter for utbygging av vei og bane. EØS' konkurranseregler står ikke i veien for at myndighetene kan ta grep som gjør det enklere for nasjonale bedrifter.

Annonse

Anbudene må deles opp, og det må stilles miljø- og klimakrav, krav om lærlinger, fagorganisering og en tariffavtale med lønns- og arbeidsvilkår som har basis i norsk lovverk.

Det er god samfunnsøkonomi å sørge for at de enorme investeringene i samferdselssektoren gir mer tilbake enn selve tunnelen eller broforbindelsen. Nasjonal Transportplan kan styrke norske arbeidsplasser, næringsliv, bedrifter – som igjen betaler skatt.

Høyres leder av transportkomiteen, Helge Orten, holdt i samme Politisk kvarter fast på at man må planlegge helhetlig og sammenhengende: "vi kan ikke bygge hele og halve tunneler".

Det er å banalisere debatten. Selvfølgelig er det grenser for hvordan man kan dele anbud, men både anbudsinnretningen og statens innkjøpspolitikk generelt kan utformes mer offensivt, slik at norske bedrifter har mulighet til å nå opp i konkurransen.

Det er ikke proteksjonisme, det er å politisk sørge for verdiskaping innenlands, gjennom både sysselsatte årsverk og skattekroner. Her er regjeringen og Ap/Sp uenige om både hva slags virkemidler de er villige til å bruke og hvilke resultat man ønsker å oppnå: full markedsstyring eller statlig tilrettelegging.

Sistnevnte er ønskelig når det brukes stadig mer penger på samferdselsprosjekter i Norge. Da bør man samtidig se mulighetene for å bygge opp under et større samfunnsregnskap der norske aktører bidrar og vokser.

Neste artikkel

Legger ned flybase – men lover Andøya fiskerihavn, nytt investeringsfond og rakettbase