Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lytt til Gro Harlem Brundtland

I kampen mot pandemiske utbrudd trenger vi internasjonalt samarbeid. Da er ikke svekkelse av WHO veien å gå.

Advarer: Tidligere WHO-sjef Gro Harlem Brundtland advarer mot å svekke Verdens Handelsorganisasjon. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix
Advarer: Tidligere WHO-sjef Gro Harlem Brundtland advarer mot å svekke Verdens Handelsorganisasjon. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

De siste 20 årene har verden vært rammet av flere epidemier. Sars-utbruddet 2002-2004, svineinfluensaen i 2009–2010 og nå covid-19-pandemien. Pandemiene viser med all tydelighet at vi trenger globalt samarbeid for å motvirke utbrudd, først og fremst for å spare menneskeliv.

Vi kjenner ikke den pågående koronaepidemiens totale konsekvenser enda. Over 320.000 er foreløpig døde som følge av viruset, men mørketallene kan være store. I flere land er heller ikke virusutbruddet under kontroll.

I Norge har koronatiltakene via statsbudsjett og lånegarantier foreløpig en ramme på 500 milliarder kroner. Epidemien kan koste den globale økonomien 8,8 billioner dollar, eller 87,72 billioner kroner, ifølge Asian Development Bank. De økonomiske og menneskelige kostnadene er altså allerede nå enorme.

Annonse

FAO – FNs organisasjon for mat og landbruk – melder også at flere kan komme til å dø av sult som følge av koronapandemien, enn som følge av viruset selv. Årsaken er blant annet at tørke mange steder, gresshoppeinvasjon og sammenbrudd i transportsystemer for mat noen steder sammenfaller med koronautbrudd og behovet for å iverksette tiltak mot virusspredning. FAO regner med at organisasjonen trenger rundt 3,5 milliarder kroner for å hindre økende sult som følge av koronaepidemien.

"Vi kan ikke vente til vi er ferdige med helsekonsekvensene før vi ser på matsikkerhet. Hvis vi ikke begynner å iverksette bistand for å sikre levebrød nå, vil vi møte flere matkriser. Det kan bli en regning som er mange ganger større," har FAOs generaldirektør Qu Dongyu uttalt.

De siste ukene har det utspilt seg en maktkamp mellom USA og Kina som går ut over Verdens Helseorganisasjon (WHO). Mens USAs president Donald Trump truer med å trekke USA helt ut av WHO, advarer tidligere WHO-direktør Gro Harlem Brundtland mot konsekvensene av å svekke den internasjonale organisasjonen. Brundtland, som var direktør i WHO fra 1998-2003, uttaler til NTB at WHO er sentral for å "forebygge nye kriser som denne, og gjøre oss alle bedre forberedt til å takle de utfordringer som en globalisert verden stiller oss overfor."

Brundtland har også ment at koronaepidemien var en varslet katastrofe, siden de aller fleste land hadde unnlatt å forberede seg på et epidemiutbrudd til tross for WHOs advarsler allerede under hennes tid. Som Brundtland peker på, har WHO erfaringene og informasjonen som er nødvendig til å bistå alle land i kampen mot epidemien.

At det kommer flere epidemier og pandemier i framtiden, er noe vi må regne med. Da trenger vi mer, ikke mindre internasjonalt samarbeid for å bekjempe utbrudd og spredning mellom land.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Indisk virusvariant bekymrer Høie