Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Liv og helse må settes først

Vi må sikre oss at helsepersonell som jobber på sykehusene ikke er smittet av korona.

Koronavirus: Norske sykehus har hatt strenge regler for besøk under koronapandemien. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix
Koronavirus: Norske sykehus har hatt strenge regler for besøk under koronapandemien. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

De siste dagene har to svenske vikarleger som jobber ved norske sykehus testet positivt for covid-19. Ved sykehuset i Sandnessjøen er kirurgisk avdeling stengt. I Nordfjord blir pasienter sendt til Førde sjukehus. Flere ansatte og pasienter ved sykehusene i Sandnessjøen og Nordfjordeid er nå testet for koronaviruset, og det pågår en intens jakt for å kartlegge smitten.

Flere norske sykehus er avhengig av utenlandsk helsepersonell for å få driften til å gå rundt. Under koronaepidemien har derfor helsepersonell hatt delvis unntak fra forskriften om pålagt karantenetid, for å kunne opprettholde forsvarlig drift. I dag skal leger som kommer fra Sverige til Norge for å jobbe i utgangspunktet sitte i ti dagers karantene. Alternativt må de teste negativt på to covid-19-tester, som må tas i løpet av 48 timer.

Helseforetakene kan derimot gi dispensasjon til at personell kan settes i arbeid selv om testresultatene ikke foreligger, dersom de ansatte er symptomfrie. I en pressemelding skriver Helgelandssykehuset at de er avhengig av at innleid personale kan settes i arbeid før resultatene er klare. Problemet til Helgelandssykehuset nå, er at avdelingen som skulle håndtere koronasmittede – kirurgisk avdeling – er stengt.

Annonse

Karantenetiden er en ekstra forsikring mot at folk som potensielt kan være smittet av koronaviruset, sprer viruset videre. De som jobber med syke mennesker må være spesielt forsiktige. Karantenetid og testing er to av de viktigste virkemidlene vi har for å forhindre ny smittespredning fra utlandet til Norge. Da kan det ikke gis unntak.

Vi må kunne forvente at helsepersonell som kommer fra utlandet, og spesielt Sverige, som har høy smittefrekvens i befolkningen, planlegger at de enten må sitte ti dager i karantene, eller tar seg tid å vente på testsvarene. Vi har i stor grad klart å unngå smitte på sykehusene etter de første koronatilfellene i vinter.

Sykehusene selv sier de har rutiner for å hindre at koronasmittede blir satt i arbeid, blant annet at de forsikrer seg om at vikarene ikke har symptomer. Men det er ikke nok å være symptomfri ved ankomst til sykehuset. Den ene legen som har testet positivt for koronaviruset, har ikke hatt symptomer. Ifølge Helse Norge er smittefaren relativt høy 1–2 dager før symptomene merkes.

Når sykehusene er så avhengig av importert arbeidskraft for å få hjulene til å gå rundt, er det ekstra viktig at personell fra høyrisiko smitteland følger reglene for testing eller karantenetid. Årsakene til dispensasjon fra regelverket er hensynet til liv og helse. Da må nettopp liv og helse settes først.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Vi trenger idretten med på å beholde kontrollen over koronaviruset