Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Legemidler fra norske fjorder

Det finnes heldigvis både kompetanse, ressurser og vilje til å utvikle en betydelig helseindustri i Norge.

Umoden silderogn skal foredles lokalt til medisin for psoriasis-pasienter. Norge trenger å satse mer på nasjonal legemiddelproduksjon. Foto: Arctic Bioscience
Umoden silderogn skal foredles lokalt til medisin for psoriasis-pasienter. Norge trenger å satse mer på nasjonal legemiddelproduksjon. Foto: Arctic Bioscience

Koronapandemien har økt oppmerksomheten om utvikling av vaksiner og medisiner og satt fart i diskusjonen om legemiddelproduksjon og -distribusjon. "Norge er for sårbare når det gjelder tilgang på medisiner", skriver Ap/Sp-regjeringen i Hurdalsplattformen.

Vi har også tidligere skrevet på lederplass at vi her i Norge har alle muligheter til å bygge opp en sterkere og bredere verdikjede innenfor helseindustrien. Her finnes det kapital, høy kompetanse, teknologiske forutsetninger og råvarer.

Gründerne bak Arctic Bioscience i Hovdebygda på Sunnmøre vil utnytte nettopp dette når de satser 200 millioner kroner på en ny legemiddelfabrikk og sikter mot et nytt, lite industrieventyr innenfor en svært viktig bransje.

Råstoffet til produksjon av legemidler hentes i fjorden rett ved siden av. Slik kan behovet for kortreist medisin gi store muligheter til vekst og utvikling i distriktene.

Norge har god tilgang på arealer, reint vann og rein luft som er viktig for legemiddelprodusentene, sier administrerende direktør i Legemiddelindustrien, Karita Bekkemellem. Hun påpeker også at kortreist medisin kan bli stadig viktigere.

Pandemien viser at tilgangen på legemidler er avhengig av lisensdelinger, åpne fysiske tilførsels- og distribusjonskanaler, internasjonale avtaler og samarbeid.

Den nye fabrikken skal utvikle norske råvarer – silderogn fisket opp fra havet – til et medisinsk produkt med en ekstrem kort verdikjede der foredlingen skjer lokalt og kan hjelpe pasienter over hele verden med psoriasis, ifølge gründer Hogne Hallaråker.

Slik kan bioteknologiselskapet i Hovdebygda i Ørsta kommune gi bygda 20 arbeidsplasser når fabrikken står ferdig i andre halvår 2023. Den bidrar til at hele verdikjeden for produksjon forblir innenlands.

Det betyr viktige kompetansearbeidsplasser og vekst i skatteinntekter for kommunen. På sikt også muligheter for eksportinntekter. Firmaet har fått godkjent et patent i USA for en metode for å utvikle medisin mot diabetes 2 og har et annet forskningssamarbeid for utvikling av et legemiddel som kan bidra til hjerneutvikling hos ekstremt premature barn.

Regjeringen må evaluere hvor god beredskap det er å være avhengig av at den globale verdenshandelen til enhver tid går på skinner. Det må tas større ansvar nasjonalt for å forebygge legemiddelmangel og sikre tilgang til viktige medisiner og vaksiner. Og samtidig bygge verdiskaping, eksport og sysselsetting.

Støre-regjeringen har sagt den vil "utrede etableringen av et nasjonalt farmasiselskap som kan stimulere til norsk legemiddel- og vaksineproduksjon, enten i egenregi eller i samarbeid med øvrig industri". Mens vi venter på den utredningen, må vi heie fram private initiativ som i Ørsta.

Neste artikkel

Ei framtidsretta landbruksutdanning