Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lavere selskapsskatt i distriktene

Redusert selskapsskatt kan både bidra til flere arbeidsplasser i distriktene og til å styrke utsatte distriktsnæringer som reiselivet.

Differensiert selskapsskatt: Leder i Sps programkomite, parlamentarisk leder Marit Arnstad. Foto: Siri Juell Rasmussen.
Differensiert selskapsskatt: Leder i Sps programkomite, parlamentarisk leder Marit Arnstad. Foto: Siri Juell Rasmussen.

Høyre og Senterpartiet ser ut til å være enige om at kommunenes selvstyre skal styrkes. Det går fram av partienes forslag til partiprogram.

Forøvrig kaller lederen for Sps programkomité, parlamentarisk leder Marit Arnstad, Høyres forslag til distriktspolitikk for "en tynn suppe" som ikke bidrar til flere arbeidsplasser i distriktene.

Uansett, det er absolutt forsøket verdt å bruke skattemessige virkemidler for å stimulere til flere arbeidsplasser i distriktene. Solberg-regjeringas sentraliseringspolitikk har rammet mange deler av landet hardt. Koronapandemien har i tillegg rammet enkelte distriktsnæringer ekstra hardt.

Det kan nok fortone seg som et paradoks at det er Sp, og ikke Høyre eller Venstre, som nå vil bruke skattelette som virkemiddel i distriktspolitikken. Samtidig har Sp vært den fremste forsvareren av den differensierte arbeidsgiveravgiften.

Arbeidsgiveravgiften er delt inn i sju geografiske soner. For de fleste norske virksomheter er avgiftssatsen ordinært 14 prosent. I Nord-Troms og Finnmark slipper arbeidsgiverne avgiften helt. Arbeidsgiveravgiften er også sterkt redusert i resten av Nord-Norge - for eksempel.

Annonse

Nå foreslår altså Sp å redusere selskapsskatten i deler av landet, etter mønster av den differensierte arbeidsgiveravgiften: "Vi vil bruke den strukturen for å redusere selskapsskatten i deler av landet fordi redusert selskapsskatt vil gjøre det mer attraktivt å starte en bedrift," sier Marit Arnstad til Nationen.

Arnstad mener det skal være mer lønnsomt i distriktene enn i byene. "Det trenger du både for å få startet flere bedrifter i distriktene og for å ta vare på de du har", sier Arnstad. Hun peker spesielt på turistnæringa som en viktig distriktnæring som fortjener lavere skatt.

Reiselivet har fått økt moms fra 10 til 12 prosent. Som et midlertidig koronatiltak, er momsen nå redusert til seks prosent. Sp vil i tillegg til å gi turistnæringa lavere selskapsskatt, også redusere momsen permanent.

Vi er enige med Sp i at turistnæringa nå er svært sårbar. Mange arbeidsplasser kan gå tapt permanent, og med dem fagmiljøene og klynger av mindre aktører.

Mye taler dermed for at Stortinget så raskt som mulig bør se på virkemidler som kan berge og styrke turistnæringa her til lands. Lavere selskapsskatt og redusert moms kan være et sted å begynne. Disse Sp-forlagene bør også ha gehør i regjeringspartiene.

Det er viktig å styrke lokaldemokratiet, men forutsetningen for levende lokalmiljøer og et reelt lokaldemokrati er selvsagt at det finnes arbeidsplasser.

Neste artikkel

Urettferdigheit sett i system