Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lav ledighet, mangel på kompetanse

Norge mangler nesten 6000 sykepleiere. Over hele landet sliter bedrifter i flere sektorer med å rekruttere nok ansatte og med den rette kompetansen.

Sliter med rekruttering: Særlig i mindre kommuner i Distrikts-Norge har det over tid vært vanskelig både å rekruttere og holde på fastleger og helsesykepleiere. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Sliter med rekruttering: Særlig i mindre kommuner i Distrikts-Norge har det over tid vært vanskelig både å rekruttere og holde på fastleger og helsesykepleiere. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Det er et skrikende behov for folk i de aller fleste yrkesgrupper, sier Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør i NHO.

Hun viser til Navs årlige bedriftsundersøkelse. Der kommer det fram at nesten én av tre virksomheter har slitt med å få tak i folk med riktig kompetanse de siste månedene.

Norske bedrifter mangler over 70.000 personer. Helsevesenet trenger sykepleiere, helsefagarbeidere og spesialsykepleiere, totalt 15.750 personer, ifølge Navs rapport. Andre bedrifter etterlyser tømrere og snekkere, IT-kompetanse, kokker, servitører, butikk- og salgsmedarbeidere.

Det som finnes og det som trengs av kompetanse samsvarer altså ikke nå. Det er potensielt alvorlig. Helsevesenets rekrutteringsproblemer kan gå ut over pasienter og brukergrupper og slik sett ha store konsekvenser for enkeltmennesker.

Særlig i mindre kommuner i Distrikts-Norge har det over tid vært vanskelig både å rekruttere og holde på fastleger og helsesykepleiere.

Det såkalte kompetansegapet betyr i praksis også, slik Hauglie beskriver overfor NTB, risiko for tapte kunder eller markedsandeler. Planlagt utvidelse av virksomhet blir skrinlagt eller utsatt, eller bedriften må redusere sin aktivitet.

Utviklingen ses over hele landet, innenfor flere sektorer. Bedrifter forteller i Navs rapport at de ikke fikk ansatt noen ved forrige stillingsutlysning. Alternativt har de måttet ansette folk med lavere eller annen kompetanse enn de opprinnelig var ute etter.

På den positive siden har tallet på arbeidsledige ikke vært lavere siden 2008. 53.800 mennesker var registrert som helt ledige ved utgangen av april, tilsvarende 1,9 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsgivere som ikke klarer å rekruttere til faste jobber, ansetter gjerne midlertidige inntil videre. I årets fire første måneder ble det lyst ut nesten dobbelt så mange sommerjobber som året før koronapandemien, og 63 prosent flere enn i fjor.

Det gir en god mulighet for unge mennesker å komme seg inn i arbeidslivet. Det kan også være et springbrett for folk som ikke har vært i jobb på en stund. – En sommerjobb kan gi ny erfaring og ny kompetanse som igjen kan øke mulighetene for ny jobb, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Midlertidighet er likevel ingen løsning. NHO mener rekrutteringsproblemene viser at utdanningssystemet ikke leverer godt nok på den kompetansen arbeidslivet trenger.

For å opprettholde verdiskaping i norske bedrifter, og ikke minst velferdsnivået og helsetilbudet i norske kommuner, må utdanningsinstitusjoner og studenter merke seg bemannings- og kompetansebehovet i tida framover.

Neste artikkel

Streiken er dramatisk – og helt nødvendig