Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

La oljen og gassen ligge

Fossil energi ødelegger verdens klima. Verdens rikeste land må slutte å bruke milliarder på å lete etter mer.

Katastrofe: Stadig flere land rundt Middelhavet (her Hellas) herjes av omfattende skogbranner og rekordhøye temperaturer. Foto: Shutterstock
Katastrofe: Stadig flere land rundt Middelhavet (her Hellas) herjes av omfattende skogbranner og rekordhøye temperaturer. Foto: Shutterstock

FNs klimapanel har slått alarm. Det internasjonale energibyrået, som norsk oljelobby har brukt som sannhetsvitne i årevis, sa i vår at om vi skal nå 1,5-gradersmålet for global oppvarming, kan vi ikke lete etter mer olje og gass.

Det betyr ingenlunde at vi skal "skru igjen krana", slik det hevdes. Norge har funnet reserver til å produsere frem til 2070, skriver oljegeolog og professor William Helland-Hansen i Aftenposten.

Et argument for å fortsette å lete og pumpe olje er at norsk olje kan produseres med marginalt lavere utslipp enn i andre land. Om vi slutter, vil andre produsere med større utslipp, mens vi får industridød.

Argumentasjonen deles av australske politikere, som insisterer på at deres kull er renere å produsere enn andre lands kull, og derfor vil de fortsette sin produksjon.

Argumentasjonen ble brukt av britiske slavehandlere og politikere også. De kan meget vel ha behandlet sine slaver bedre enn franske slavehandlere. Likevel forbød Storbritannia slavehandel til koloniene i 1807, med det resultat at slavehandelen ble lagt om østover. Slavene fikk det neppe bedre over natta, mens britisk økonomi led tap. Få vil likevel kritisere forbudet i ettertid.

Dersom ikke Russland og Saudi-Arabia slutter å pumpe olje på grunn av de dramatiske advarslene i den ferske klimapanel-rapporten, slutter de neppe fordi Norge fortsetter med sin "rene" pumping.

Den smarte måten å ende petroleumsalderen på er å gjøre flere ting samtidig, både på tilbudssiden og på etterspørselssiden, med nasjonale såvel som internasjonale vedtak, med både forbud og stimulans, beskatning og anbefalinger.

Fjorårets "omstillingspakke" til petroleumsindustrien var begrunnet i at næringer i knestående etter korona ikke kan omstille seg til det grønne skiftet. Støtte-milliardene ga som kjent først og fremst åpning av nye oljefelt. Stopp i letevirksomheten vil gi næringen et klart signal: Omstillingstakten fra svart til grønt må opp.

"Stopp i letevirksomheten vil gi næringen et klart signal: Omstillingstakten må opp."

Hva med velferdsstaten? Om vi sluttet å pumpe i dag, vil Oljefondet (i dag 12.258 milliarder kroner) fortsette å gi milliarder i årlig avkastning til fellesskapet inn i framtida.

I tillegg vil den kapital og kunnskap som i dag jobber fossilt, skape milliarder i ny grønn industri og kraftproduksjon. Oljenæringen er ingen beskyttet næring, men konkurransedyktig hi-tech.

Spørsmålet er om vi skal pumpe de feltene vi har i mange år til, og la det bli med det? Eller om vi også skal lete etter enda flere felt og pumpe enda mer.

Ett av verdens aller (olje)rikeste land skylder å møte på klimatoppmøtet i Glasgow i høst og si: "Vi har slutta å lete".

Neste artikkel

Farene ved svensk og finsk Nato-medlemskap