Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Krise i reindriftsnæringa

Det er beitekrise og rovviltkrise samtidig i mange reindistrikter. Rødlampene lyser for reindriftsnæringa, men Stortinget ser ikke ut til å bry seg.

Krise: Både beitekrise og rovviltkrise i reindriftsområdene. Foto: Mariann Tvete.
Krise: Både beitekrise og rovviltkrise i reindriftsområdene. Foto: Mariann Tvete.

Nationen har tidligere omtalt Ragnhild Sparrok, som driver reindrift på Helgeland i Nordland. Sparrok har i år funnet 93 kadavre av egne rein i Børgefjell nasjonalpark, som ligger i Hattfjelldal og Grane kommune. Ragnhild Sparrok er bare en av svært mange fortvilte reineiere.

Stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) fra Nordland tegner et dystert bilde av situasjonen overfor Nationen: Beitekrisen er den verste i reinnæringa på over 50 år. På grunn av tre ganger så mye snø som normalt, så har rein i både Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark manglet mat.

Denne vinteren, med stadig nye lag med is og snø, førte til at kriseberedskapsutvalget for reindrift i Nordland fastslo krise i en rekke reinbeitedistrikter, som Balvatn, Byrkjie/Børgefjell, Ildgruben, Røssåga/Toven og Saltfjellet.

Samtidig har det altså pågått en rovviltkrise i næringa over flere år. Meldinger fra for eksempel Børgefjell går ut på at både bjørn, jerv og ørn jager rein – og har gjort det i kalvingsområdet.

Gjennom flere år har kalvetapet i Nordland og Troms vært dramatisk høyt, rundt 60 prosent årlig. Det illustrerer krisa i reindriftsnæringa.

Annonse

Derfor fremmet stortingsrepresentant Siv Mossleth og Sp sak i Stortinget om hastebehandling av uttak av rovdyr: «Stortinget ber regjeringen umiddelbart sørge for uttak av rovvilt i, og i tilknytning til, tamreinens kalvingsområder.»

Tirsdag ble forslaget nedstemt i energi- og miljøkomiteen. Alle partier, inkludert Frp, stemte imot. Frp har tidligere har uttrykt bekymring for reindriftsnæringa.

"Det er et direkte useriøst forslag som ville endret praksis for uttak av rovvilt. Jeg deler intensjonen til Sp, men hvis vi åpnet for dette uttaket, ville vi hatt et titalls slike saker i Stortinget hvert år", uttalte stortingsrepresentant Jon Georg Dale (Frp) til Nationen. Dale har et poeng. Samtidig som det er lite beroligende om Stortinget skal være avskåret fra å kunne fatte hastevedtak i særskilte saker.

Dale har rett i Rovviltnemndene bør avgjøre enkeltfellinger, samtidig som tida kan være for knapp dersom reindrifta skal ha en framtid i de hardest rammede beiteområdene. Frp bør vite at det kan ta altfor langt tid, dersom en søknad skal vandre "tjenestevei" helt fram til statsråd Sveinung Rotevatn.

Sps medlem i energi- og miljøkomiteen, Sandra Borch, er skuffet: "Det forteller meg at Frp fortsatt har full tillit til Venstre i rovdyrpolitikken", sa Borch til Nationen fredag.

Når situasjonen er så alvorlig som den er i reindriftsnæringa nå – etter den tøffeste beitekrisen på 50 år og med rovviltkrise på toppen, burde det være mulig for Stortinget å fatte et vedtak om krisetiltak. Vi kan forstå at reineierne mener de er oversett og lite verdsatt akkurat nå.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Vi skal styre norsk jernbane – ikke EU