Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Krafttak mot sult og underernæring

Regjeringen skal prioritere bærekraftig matproduksjon i utenriks- og utviklingspolitikken. Det er en god prioritering.

Utviklingsminister: Dag Inge Ulstein (KrF).  Foto: Carina Johansen/NTB scanpix
Utviklingsminister: Dag Inge Ulstein (KrF). Foto: Carina Johansen/NTB scanpix

Sju statsråder står bak den nye handlingsplanen «Mat, mennesker og miljø – handlingsplan for bærekraftige matsystemer i norsk utenriks- og utviklingspolitikk 2019-2023».

Handlingsplanen er et positivt signal om at Norge vil prioritere mat og landbruk høyere i bistandspolitikken framover. Det er gode nyheter. Uten nok mat og riktig ernæring vil det være vanskelig, om enn ikke umulig, å nå andre utviklingsmål i bistandspolitikken. Mat er helt grunnleggende, for alle mennesker.

Skal for eksempel fattigdom bekjempes, må sulten først stilnes. Som det heter i regjeringens nye handlingsplan; "nok, trygg og sunn mat er en forutsetning for god utdanning, god helse og økonomisk utvikling." Ifølge Verdensbanken er vekst i matproduserende sektorer mer enn dobbelt så effektivt som vekst i andre sektorer for å bekjempe fattigdom.

Norge er et av de første landene som har utarbeidet en plan for bærekraftige matsystemer i utenriks- og utviklingspolitikken. Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) sa det er uakseptabelt at flere enn hvert femte barn i verden under fem år er kronisk underernært, og at antallet mennesker som har usikker tilgang på man, øker.

Annonse

FNs 2. bærekraftsmål er å utrydde sult i verden innen 2030. Det kan ikke oppnås uten en kraftfull internasjonal innsats. Etter flere tiår med en positiv utvikling, peker pilene dessverre i negativ retning. Over 820 millioner mennesker har for lite å spise, og en fjerdedel av befolkningen sør for Sahara er underernærte.

Det er positivt hvis Norge går i front i en internasjonal dugnad for å bekjempe sult og underernæring. Sju statsråder fra fem departementer stiller seg bak handlingsplanen. Dette er departementer som alle har fagområder der matrelaterte aspekter blir diskutert på en internasjonal arena.

Innsatsen skal særlig rettes mot småskala bønder og fiskere, og med et spesielt søkelys på de minst utviklede landene og Afrika sør for Sahara. Etter en periode der norsk næringsutvikling har vært høyt prioritert i bistandspolitikken, er det oppløftende å høre at en heller skal prioritere bistand som understøtter bærekraftige matsystemer.

Utviklingsfondet, som har mange prosjekter rettet nettopp mot småskala bønder i utviklingsland, er glade for at regjeringen lover økt satsing på mat i bistandspolitikken. "Antall mennesker som sulter i verden, øker, og klimaendringer er ifølge FN en av hovedårsakene", sier fondets leder Jan Thomas Odegard. Han etterlyser derfor et sterkere fokus på klimatilpasning av landbruket.

Uansett, regjeringen foretar en etterlengtet prioritering av matfeltet i utviklingsarbeidet. Nå må planen følges opp i konkret handling.

Oppsummert

Handlingsplan

1 Sju statsråder presenterte fredag en handlingsplan for bærekraftige matsystemer i norsk utenriks- og utviklingspolitikk.

Prioriteres

2 Det betyr at Norge vil prioritere arbeidet med å bekjempe sult og underernæring i verden.

Grunnleggende

3 Det er en god prioritering. Nok og riktig mat er en grunnleggende forutsetning for utvikling i ethvert samfunn.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Klimakrangel om rødt kjøtt