Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kraftinntektene er sikret

Gladmelding til kraftkommunene: Regjeringen viderefører ordningene som gir nær 200 kommuner direkte inntekter fra vannkraftverkene.

Gladmelding: Kraftkommunene beholder ordningene som sikrer dem direkteinntekter fra vannkraftverkene. Foto: Bjørn Sigurdsøn/NTB scanpix
Gladmelding: Kraftkommunene beholder ordningene som sikrer dem direkteinntekter fra vannkraftverkene. Foto: Bjørn Sigurdsøn/NTB scanpix

I fjor høst anbefalte kraftskatteutvalget, ledet av tidligere vassdrags- og energidirektør Per Sanderud, å fjerne ordningene som gir kraftkommunene direkte inntekter fra vannkraftverk. Det ville medført at kommunene samlet ville tapt kraftinntekter på om lag tre milliarder kroner hvert år.

Skatteinntekter fra kraftverkene skulle i stedet kanaliseres til staten. Utvalget pekte på at det vil være fullt mulig for staten å redistribuere disse inntektene til kommunene, dersom det er ønskelig.

Hovedpoenget med kraftskatteutvalgets forslag, var å strukturere skattesystemet for vannkraft slik at det stimulerer kraftselskapene til investeringer i både ny og eksisterende vannkraft. Skatter som påløper uavhengig av hvilken inntekt kraftverkene genererer, gir ikke insentiver for slike investeringer, påpekte utvalget.

Forslaget vakte naturlig nok sterke reaksjoner. I høringsrunden ble forslagene sablet ned av både kommuner, næringsorganisasjoner og kraftbransjen. Også politisk var motstanden stor, både Sp og Ap ba omgående regjeringen om å skrote forslagene. Ordningene som gir kraftkommunene direkte inntekter har vært helt avgjørende å legitimere omfattende naturinngrep i disse kommunene, ble det poengtert.

Annonse

Tirsdag slo statsminister Erna Solberg fast at det ikke er aktuelt å gå videre med utvalgets forslag. Nyheten ble mottatt med glede, ikke bare i kraftkommunene, men også i Solbergs eget parti: "Dette har vi i Høyres distriktsnettverk jobbet iherdig for", fastslo blant annet nettverkets leder, Hanne Alstrup Velure.

Avgjørelsen er også i tråd med signalene som distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland kom med, da hun nylig uttalte at en større andel av verdiskapingen må legges igjen lokalt når storsamfunnet tar i bruk naturressurser. Hvis dette skal være Høyres og regjeringens mål, kunne ikke regjeringen samtidig bidra til å inndra kraftkommunenes direkteinntekter.

Det er gledelig at kraftskatteutvalgets forslag parkeres. Likevel har utvalget pekt på en viktig utfordring. Norske vannkraftverk er moden for både oppgraderinger og moderniseringer. Behovet for investeringer er stort.

LO og NHO fronter nå et opprop med mer enn 20 organisasjoner, som etterlyser tiltak for å øke vannkraftproduksjonen i Norge.

Regjeringen må finne grep, gjerne skattemessige, som gjør det lønnsomt å investere i vannkraftanleggene – men altså uten å frata kraftkommunene sine rettmessige inntekter fra en virksomhet som legger beslag på betydelige arealer og naturverdier lokalt.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Kan vi stole på kommunikasjonsrådgiverens myrutsagn?