Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Koronaevaluering på bakrommet

Til tross for alle festtaler om åpenhet, argumenteres det stadig kreativt for å holde prosesser og dokumenter unntatt offentligheten. Dessverre gjelder det også regjeringens Koronakommisjon.

Får vi en reell korona-evaluering der mulige konflikter og uenigheter mellom etatene og politikerne underveis blir synlige? Her viser helse- og omsorgsminister Bent Høie fram den fysiske meteren. 
Foto: Terje Pedersen / NTB
Får vi en reell korona-evaluering der mulige konflikter og uenigheter mellom etatene og politikerne underveis blir synlige? Her viser helse- og omsorgsminister Bent Høie fram den fysiske meteren. Foto: Terje Pedersen / NTB

Offentleglova, eller Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd, skal legge til rette for at offentlig forvaltning er åpen og gjennomsiktig. Som demokratisk samfunn er vi opptatt av dette fordi det er en styrke å kunne kikke myndighetene i kortene.

Både medier og privatpersoner skal ha innsyn i prosesser og avgjørelser, slik at allmennheten har kontroll med det som bestemmes. Prinsippet om offentlighet er viktig for den enkeltes rettstrygghet, for informasjons- og ytringsfriheten, for vår deltakelse i demokratiet og – ikke minst – for tilliten til det offentlige.

Generelt og tradisjonelt er Norge et land preget av høy tillit. Vi stoler på hverandre og vi stoler på at de som bestemmer over oss gjør så godt de kan og vil det beste for oss som er innbyggere. Erna Solbergs regjering har gjennom håndteringen av koronapandemien nytt høy tillit blant befolkningen.

Tirsdag denne uka presenterte Kommunal- og moderniseringsdepartementet rapporten “Det norske lokaldemokratiets legitimitet”, fra Institutt for samfunnsforskning. Dette er de tilsynelatende opptatt av. Men når det gjelder evalueringen av hvordan politikerne og myndighetene har håndtert koronakrisen, virker det ikke som om regjeringen klarer å etterleve prinsippene.

Riktig nok har de nedsatt en kommisjon. Deres oppdrag er å legge fram en rapport om hva som gikk bra og hva som gikk dårlig da pandemien traff landet vårt. Evalueringen skal være ferdig i mars neste år. Men får vi vite hva som står i den? Og får vi vite hva de ulike instansene, som Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og departementene, har kommet med av innspill og erfaringer? Nja.

Regjeringen har laget en egen forskrift som fritar Koronakommisjonen fra å behandle krav om innsyn i dokumenter. De skal heller ikke behøve å gi ut kopier av referater fra forklaringer de tar opp. Det kaller jussprofessor Jan Fridthjof Bernt “en oppskrift på hemmelighold”. Nrk.no har i løpet av juni og juli begjært innsyn i over 40 dokumenter som Koronakommisjonen har fått fra blant annet Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Helsedirektoratet. Alle er blitt avslått.

Det er bekymringsfullt. Rett og slett fordi det gjør det vanskelig å ettergå det kommisjonen kommer fram til. Det er problematisk – og potensielt skadelig for tillit og troverdighet – at de mest inngripende tiltakene i norske borgeres liv siden andre verdenskrig i praksis kun blir evaluert på bakrommet.

Når vi ikke har innsyn de dokumentene Koronakommisjonen behandler, blir nødvendigvis debatten omkring de sterke virkemidlene som politikerne og fagfolkene iverksatte vesentlig dårligere. Også Norsk Presseforbunds jurist Kristine Foss reagerer. Får vi en reell evaluering der mulige konflikter og uenigheter mellom etatene og politikerne underveis blir synlige?

Mangelen på innsikt gjør det vanskelig å drive kvalitetssikring av det kommisjonen gjør og kommer fram til. Det er egnet til å svekke tilliten til den konklusjonen de til slutt vil presentere. Det er dårlig nytt for et åpent samfunn.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Endelig: En gladnyhet!