Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kornlager som rødgrønn kampsak

Regjeringen har skuffende nok droppet tanken om å opprette et nasjonalt beredskapslager for korn. Det kan istedet bli en god rødgrønn kampsak.

Endret syn: KrFs Steinar Reiten og Olaug Bollestad vil ikke lenger ha norske kornlagre. Foto: Bjarne B. Aase
Endret syn: KrFs Steinar Reiten og Olaug Bollestad vil ikke lenger ha norske kornlagre. Foto: Bjarne B. Aase

Forventningene var store knyttet til statsbudsjettet for neste år, med tanke på opprettelsen av nasjonale beredskapslagre for korn. Stortingsflertallet hadde som kjent bedt regjeringen om å fremme en sak for Stortinget i løpet av 2019 om etablering av beredskapslagre.

KrF, som tidligere har snakket varmt om beredskapslagring, var nå kommet i regjering, endatil med sin egen statsråd i Landbruks- og matdepartementet.

I tillegg hadde tørkesommeren 2018 på ettertrykkelig vis lært oss hvor sårbar matproduksjonen kan være, også i Norge.

Alt var duket for at regjeringen skulle sette av midler til å opprette beredskapslagre. Men den gang ei. KrF hadde nå blitt enig med de øvrige regjeringspartiene om at beredskapslagring likevel ikke er nødvendig.

I forslaget til statsbudsjett konstaterer regjeringen at sannsynligheten for at tilgangen på korn forsvinner er så liten at det ikke er nødvendig å ha korn i beredskap.

Annonse

KrF, med landbrukspolitisk talsperson Steinar Reiten i spissen, mener at det er til å leve med å ikke opprette beredskapslagre i Norge, så lenge regjeringens bistandsbudsjett går inn "for å styrke mat og landbruk i den tredje verden". Reiten peker på at man på den måten får mer matsikkerhet igjen for hver krone.

Oppretting av beredskapslagre i Norge må ikke gå på bekostning av matsikkerhet i utviklingsland. Men satsing i u-land må heller ikke gå på bekostning av norsk matsikkerhet.

KrFs nye standpunkt ligner en dårlig unnamanøver, etter at KrF helt opplagt har lidd nederlag i regjering på dette punktet.

Desto mer gledelig er det at Arbeiderpartiet i sitt alternative statsbudsjett setter av penger til kornlagring. Dette har lenge vært en sak Senterpartiet har vært opptatt av. Med Ap, og trolig også de øvrige opposisjonspartiene, på laget kan dette bli en rødgrønn kampsak fram mot stortingsvalget i 2021.

Kanskje vil også KrF igjen støtte et slikt initiativ, den dagen partiet ikke lenger er en del av en borgerlig regjering.

Når det beredskapslagring har regjeringen heldigvis rett i at sannsynligheten for at Norge skal miste all tilgang til korn er liten. Det er heldigvis også svært lite trolig at huset ditt skal brenne. Likevel betaler du en husforsikring, i tilfelle det usannsynlige likevel skjer.

Både den ustabile politiske situasjonen i verden i dag, og de pågående klimaendringene, har aktualisert gjenoppbygging av de nasjonale beredskapslagrene.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Avlsmål i regenerativt landbruk