Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kommunenes andel av krisen

Kommunene er sentrale for å holde folk i arbeid og røkte land og velferd. De må sikres sin nødvendige andel av krisemidlene.

Finansminister: Jan Tore Sanner bør bruke kommunene i motkonjunkturpolitikken. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Finansminister: Jan Tore Sanner bør bruke kommunene i motkonjunkturpolitikken. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Den forventede arbeidsledigheten for 2020 er 5,9 prosent. Fastlandsøkonomien ligger an til å krympe 4 prosent. Slike tall er ikke sett siden mellomkrigstiden. De danner grunnlaget for revidert nasjonalbudsjett.

– Den viktigste jobben nå er å få over 400.000 nordmenn tilbake i jobb, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i en pressemelding. Det har han rett i. Forutsetningen er at arbeidskraften settes inn i produktiv virksomhet.

Det finnes heldigvis oppgaver nok. Industrien rundt om i landet kan ikke bygges ned i oljeskyggen, den må utvikles og bygges opp. De arealbaserte fastlandsnæringene som bygde landet, må få en ny giv.

Regjeringen øker bevilgningene til kommunene med 2,1 milliarder kroner, i tillegg til de 6,5 milliardene som ble bevilget tidligere i vår.

Kommunalminister Nikolai Astrup (H) sier til NRK at "vi har ikke råd til" å gi kommunene mer enn det de trenger. Det er en defensivt ensidig måte å se kommunesektoren på.

Annonse

I disse tider er det offentlige viktige oppdragsgivere for et privat næringsliv som sårt trenger oppdrag. En forventet nedgang i privatforbruket på 8,5 prosent vil merkes også ute i kommunene.

Det skorter ikke på vedlikeholdsoppgaver i infrastruktur, sykehjem og øvrig bygningsmasse rundt om i kommunene. Motkonjunkturmidlene fellesskapet nå setter inn, må også komme næringsliv i kommuner og lokalsamfunn rundt om i landet til del. Det er ikke gitt at kommunene er dårligere forvaltere av offentlige stimulans-milliarder enn staten.

Signalene fra FrP og den øvrige opposisjonen tyder heldigvis på at kommunemidlene blir jekket opp i Stortinget i vår.

Regjeringen varsler en ny proposisjon som skal handle om hvordan Norge skal tas videre ut av krisen. Her må omdisponering av offentlige midler inn.

Kommunene må få armslag til å sikre skole, eldreomsorg og velferd i hele landet. En aldrende befolkning, økt omsorgsbehov og svekkede oljeinntekter roper ikke på et voksende statlig byråkrati, men på økte rammer slik at kommunene kan løse oppgavene.

Den viktige petroleumsnæringen trenger midler til omstilling mer enn støtte til fortsatt ritt mot solnedgangen og oljeskyggen. Som finansminister Jan Tore Sanner (H) sa i Stortinget tirsdag: Endring gir grunnlag for framgang.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Luftsuppe om biogass