Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kommunene bør berømmes for klimavedtak

Er det nok for kommunene å "bare" erklære klimakrise?

Vannmasser gjorde stor skade under et styrtregn i Brumunddal tidligere i august. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
Vannmasser gjorde stor skade under et styrtregn i Brumunddal tidligere i august. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Klimaendringene er over oss for fullt. Det blir flere flommer, flere ras, mer regnvær, mer tørke. Flere steder enn før er utsatt for flom og ras, og rasene kan komme på steder man før ikke visste at var rasutsatte. Den tragiske utgangen på rasene i Jølster er en trist påminning om at liv kan gå tapt.

Det gjør at kommunene i større grad enn før, må tenke klima og miljø inn i lokalpolitikken. Det gjør kommunene også, selv om de ikke har kommet så langt med konkrete tiltak i løpet av sommerukene. En gjennomgang NRK har foretatt viser at 33 kommuner har vedtatt at det er klimakrise, men ikke fulgt opp med konkrete tiltak "fordi det er sommerferie". Det får leder Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom til å mene at det hadde vært mer ærlig om kommunene ikke hadde vedtatt klimakrise i det hele tatt.

Det er vi uenig i. Det er vel og bra, og forståelig, at en ungdomsorganisasjon som har som formål å jobbe for klima og miljø, ikke er fornøyde. Kritikken om at det går for sakte, er også til å forstå. Men når kommunepolitikerne i disse kommunene har fattet vedtak som viser at de tar klimaendringene på alvor, burde de også berømmes for å gjøre det.

Oppsummert

Klima

1 Flere kommuner har gjort politiske vedtak om at vi står overfor en klimakrise.

Fornuftig

2 Det er bra av kommunene å ta klimaendringene alvorlig. Selv om mye gjenstår, har mange kommuner og fylkeskommuner kommet et godt stykke på veg.

Statlig organ

3 Vi tror ikke at et nytt statlig organ, slik SV foreslår, er det som trengs for at kommunene skal komme med flere tiltak.

Annonse

Organisasjonen får da også svar på tiltale fra Bergen kommune. Her kom tiltakene først, og vedtaket om klimakrise i etterkant, sier byråd for kultur og næring Julie Andersland (V) til NRK. Ole Haabeth, fylkesordfører i Østfold (Ap) innrømmer at Østfold ikke har gjort nok, men viser til at fylkeskommunen allerede har gjort tiltak som å få hele bussflåten på biogass.

Vi gir Natur og Ungdom rett i at symbolpolitikk ikke er nok. Det er nødvendig politisk vilje, konkrete endringer og med økonomi til å gjennomføre dem. SV ønsker seg et klimabudsjett i alle kommuner, og et statlig organ som kan låne ut kompetanse og personale til kommunene.

Vi tror ikke at enda et statlig organ og mer byråkrati er det som trengs for å få kommunene til å komme med flere klimatiltak. Vi tror derimot at klima og miljø må gjennomsyre den kommunale politikken - alt fra innkjøp i helsesektoren til den lokale næringspolitikken og kommunale reguleringsplaner. Kommunepolitikerne kan ikke tenke klima adskilt fra resten av de politiske områdene de jobber med, og fatter vedtak om.

Mange kommuner står for eksempel overfor store kostnader forbundet med flom- og rassikring. NVE regner med at det finnes 160.000 boliger i flom- og rasutsatte områder. Utgiftene ved å sikre disse boligene kan ikke kommunene bære alene.

Klimaendringene er en av de store utfordringene i vår tid. Når kommunene tar klimakrisen på alvor, bør de få ideer til konkret oppfølgning framfor kritikk.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Bærekraft: Alle må med