Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Klimakompasset fungerer

Vi kan forsikre avisen Nordlys om at Nationen verken har "mistet kompasset eller gamle instinkter".

Distriktene opplever klimaendringene og medførende ekstremvær tett på. Distriktene er også helt sentrale i det grønne skiftet. Her fra Eggedal i 2015. Foto: Steinar Bjerkmann / NTB
Distriktene opplever klimaendringene og medførende ekstremvær tett på. Distriktene er også helt sentrale i det grønne skiftet. Her fra Eggedal i 2015. Foto: Steinar Bjerkmann / NTB
Valg 2021

Nationen har tatt standpunkt i spørsmålet om videre oljeleting. Vårens rapport fra Det internasjonale energibyrået (IEA) og den nye rapporten fra FNs klimapanel (IPCC) er utvetydige og kaller på et større alvor.

Når IEA sier at det ikke trengs nye olje- og gassfelt etter 2021, hvis verden skal nå netto nullutslipp i 2050, mener vi det er klokt av Norge å slutte å lete etter nye oljefelt.

For denne lederen har vi fått oppsiktsvekkende mye støtte - og oppsiktsvekkende lite motbør eller kritikk.

Ifølge de nevnte rapportene er det "kode rød" for kloden vi bor på. I tråd med dette har Nationen også tatt til orde for at utforming av politikk og beslutninger på andre samfunnsområder framover må ses i tett sammenheng med og gjennomsyres av relevant klimapolitikk.

Å derfra slutte, som avisen Nordlys gjør på lederplass, at vi har "mistet kompasset og gamle instinkter" er helt feil. "Nationens linje forteller mye om hvor lett det nå har blitt å kaste seg på stemningsbølger", skriver Nordlys.

De meget alvorlige klimautfordringene verdenssamfunnet står overfor setter oss alle i fare. Klimabekymringene som ikke minst dagens unge opplever, må tas på alvor, både av politikere og av mediene. De kan slett ikke avfeies som stemningsbølger.

Vi vet godt at mange i distriktene er avhengige av fossilbilen framover. Vi vet godt at det er alt for vanskelig å velge klimavennlig for den som har dårlig råd.

Vi vet at man ikke kan velge miljøvennlig buss der det ikke går noen buss. Og vi retter ikke pekefingeren mot differensiering av klimatiltak basert på geografi.

Når IEAs og FNs klimarapporter omtales som såkalte "game changere", er det imidlertid grunn til å advare mot de tunge og rike lobbykreftene som nå kommer på banen. Vi må gjennomskue når de dytter svake grupper eller distriktene foran seg i vegring mot å ta helt nødvendige, om enn kostbare, omstillingsgrep.

Distriktene er, og må være, en helt sentral del av sirkulærøkonomien og det grønne skiftet. For eksempel er bøndene førstelinjeforsvaret i de klimaendringene vi nå ser, når stadig mer ekstremt vær gjør det vanskeligere å produsere mat.

Det er åpenbart nødvendig og riktig, slik de rødgrønne partiene legger vekt på, å sørge for rettferdighet i klimapolitikken. Grønne grep og omstilling skal ikke ramme de svakeste i samfunnet eller distriktene spesielt. Omfordeling er nødvendig, også i samband med klimatiltak.

Som vi skriver på lederplass 18. august, og mer enn gjerne gjentar: "Vi har drevet utjevningspolitikk, distriktspolitikk, naturvernpolitikk i årtier. Det må vi fortsette med, ganske særlig i en varmere og mer uforutsigbar verden".

Neste artikkel

FHI: Fare for mer forurenset drikkevann