Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Klimaet trenger modige politikere

Politikerne kan ikke overse rapporten fra Det internasjonale energibyrået IEA om hva som skal til for å nå klimamålene i Parisavtalen.

Vi trenger arbeidskraften på land til å bygge ny, grønn industri, men rapporten fra Det internasjonale energibyrået gjør at Aps Espen Barth Eide og Sps Trygve Slagsvold Vedum må tenke nytt om norsk olje. Foto: Bjørnar Frønes
Vi trenger arbeidskraften på land til å bygge ny, grønn industri, men rapporten fra Det internasjonale energibyrået gjør at Aps Espen Barth Eide og Sps Trygve Slagsvold Vedum må tenke nytt om norsk olje. Foto: Bjørnar Frønes

Utslippene må gå raskt nedover mot null i 2050 for å begrense global oppvarming til 1,5 grader. I praksis har det stor betydning for energiforsyning, industri, transport og for klimateknologier som karbonfangst og -lagring. Og for norsk olje.

IEAs konklusjon, som skaper bølger i norsk politikk, er nemlig at olje-, kull- og gassforbruket må falle så raskt at vi per nå har det vi trenger. Det er ikke behov for nye olje- og gassfelt.

Miljøpartiet De Grønnes Arild Hermstad stiller dermed et ultimatum for at MDG skal støtte en eventuell ny rødgrønn regjering: Full stans i leting, utbygging og utvidelse av dagens oljefelt.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet svarer ganske oppskriftsmessig til NRK. Espen Barth Eide (Ap) sier at han “ikke tror rapporten betyr at vi her og nå skal slutte å lete etter ny olje og gass”. Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier det er “uansvarlig og en oppskrift på masseledighet”.

Annonse

Nå er ikke det å stanse leting etter nye oljeforekomster ensbetydende med å “skru igjen krana” tvert. Det bør også oljevennlige og endringsforsiktige partier forholde seg til. Vedums varsku om at alle arbeidsplassene i verftsindustrien forsvinner neste vinter hvis MDG får det som de vil, er å sette problemstillingen ytterst på spissen.

Det er riktig at vi trenger arbeidskraften på land til å bygge ny, grønn industri. De jobbene er essensielle i overgangen til et nullutslippssamfunn. Morgendagens industri bygger på den vi har i dag, og som Eide sier, er det uklokt og umulig å gjøre grep “over natta”. Omstilling tar tid.

Nettopp derfor er det også uklokt å fortsette som før. Det trengs politiske, statlige virkemidler for å gå i klimavennlig, fremtidsrettet retning. Virkemidler som i realiteten druknet da Stortinget bestemte å gi en korona-skattepakke til oljeindustrien.

Korona-pakken fører til at det lønner seg for oljebransjen å fortsette som før og oljealderen blir uvilkårlig forlenget. Disse pengene burde i større grad vært brukt som insentiver til nye, grønne arbeidsplasser. Som SVs finanspolitiske talsperson Kari E. Kaski påpeker, risikerer Norge å "bruke store økonomiske ressurser, og binde opp folk, i en oljeproduksjon ingen etterspør".

Men det kommer nye muligheter. Skal det dannes en flertallsregjering etter valget, kan Ap og Sp måtte ty til nettopp langt mindre oljevennlige SV. Og et MDG over sperregrensen vil bli umulige å overhøre for de rødgrønne partiene.

Samtidig øker presset fra opinionen – velgerne. Folk opplever på kroppen hvordan ekstremværet blir hyppigere, ser hvordan breene smelter og verdens største isfjell har løsnet fra Antarktis. Politikerne ha mot til å bruke både pisk og gulrot. De kan ikke la være å gjøre noe i frykt for at det ikke blir perfekt ved første grep.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Er Oslo Science City bedre enn Forskningsparken?