Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kjerkol må redde fastlegeordningen

Fastlegene er overarbeidet, pasienter mister tilgang på primærlegen. Så langt har svært lite skjedd med Støre-regjeringens lovnader.

Ikke mer penger: Regjeringen bevilget ikke mer midler i revidert nasjonalbudsjett for å sikre fastlegeordningen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Ikke mer penger: Regjeringen bevilget ikke mer midler i revidert nasjonalbudsjett for å sikre fastlegeordningen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Denne uka ble kommunenes organisasjon KS og Legeforeningen enige om en ny kommunelegeavtale. Den slår fast en ny og viktig retning for en svært presset yrkesgruppe, og for oss som er eller kan komme til å bli pasienter.

Parallelt med at fastlegeordningen har vært et tema i samfunnsdebatten, mister stadig flere nordmenn fastlegen sin. Nå står opp mot 150.000 uten, og særlig distriktskommuner har problemer med å holde på sine leger og rekruttere nye til ledige hjemler. Det legger igjen ekstra jobb på de legene som står i sine stillinger.

Arbeidsmengden er stor. Fastlege Svein Gisle Apeland i Haugesund har 1500 pasienter på sin liste og anslår overfor nrk.no at han jobber mellom 55 og 60 timer i uka. Han tør ikke å gå av med pensjon av frykt for at ingen vil ta over praksisen hans og pasientene dermed blir stående uten primær helsehjelp.

En bekymret helsedirektør Bjørn Guldvog understreket alvoret i situasjonen tidligere i vinter. Kontinuitet – en viktig del av intensjonen med fastlegeordningen – bidrar til god kvalitet på helsetjenestene.

– Det å ha en fast lege over tid reduserer sykehusinnleggelser, bruk av legevakt og død, sa Guldvog i en pressemelding. Årsrapporten for allmennlegetjenesten fastslår at de mest sårbare pasientene også er de som rammes mest av ordning som er i ferd med å rakne.

Derfor er det et viktig skritt på veien at arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø og Legeforeningens president, Anne-Karin Rime er enige om en ny kommunelegeavtale. Den slår blant annet fast at legevakt på kveld og helg ikke kan legges på toppen av en allerede full uke med hundre prosent jobb som fastlege.

Spørsmålet er hva regjeringen gjør. De har sagt de skal utrede løsninger som tar hensyn til fastlegenes arbeidsbelastning på kontoret og på legevakt. Så langt har likevel svært lite skjedd med Støre-regjeringens lovnader.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) ser ikke ut til å ha nådd fram i de interne budsjettforhandlingene. Det ble ikke bevilget mer midler i revidert nasjonalbudsjett for å sikre fastlegeordningen.

Stabil legedekning i hele landet skal skje gjennom å etablere nye rekrutteringshjemler, korte ned legenes pasientlister og øke basistilskuddet per innbygger, heter det i Hurdalsplattformen.

Både legene, kommunene og ikke minst pasientene trenger mer stabilitet og større forutsigbarhet. Kommunene, særlig i distriktene, må ha hjelp til å kunne tilby sine innbyggere gode helse- og velferdstjenester.

En dysfunksjonell fastlegeordning tvinger også stadig flere pasienter over på det private helsemarkedet. Det er forbeholdt de blant oss som har god nok økonomi til å betale for det, og er ikke en utvikling Ap/Sp-regjeringen bør være bekjent av.

Neste artikkel

Skolen er et pengesluk – og en uunngåelig investering