Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kjære leser: Tusen takk!

Av 151 norske avistitler har sju fått flere lesere siste halvår. Størst vekst opplever Finansavisen og Nationen. Det er bare én ting å si til dere Nationen-lesere: Tusen takk!

Vekst: Nationen er blant de få avisene som fikk flere lesere siste halvår 2019. Foto: Mariann Tvete
Vekst: Nationen er blant de få avisene som fikk flere lesere siste halvår 2019. Foto: Mariann Tvete

Hva er sant og ikke sant? I krisetider er god journalistikk – nyheter og reportasjer, kommentarer og kronikker, noe å lære noe av og noe å glede seg over – utrolig viktig. Nettopp derfor er det fantastisk å se at folk flokker seg om og bruker innholdet i redaktørstyrte medier. Det viser tallene som Mediebedriftenes Landsforening (MBL) la fram tirsdag.

Av de 151 avistitlene som ble rapportert, har sju titler fått flere lesere siste halvår og 51 aviser har fått færre. Nationen har nest størst framgang av alle landets aviser, ifølge MBL. Samlet sett faller lesertallene i norske aviser med 5,6 prosent, mens nisjeaviser holder seg stabilt.

Her sprenger Nationen grensene: Vi vokser og har 11 prosent flere lesere siste halvår. Det viser at stadig flere finner innhold hos oss som gleder, informerer eller lærer dem noe de ikke kunne fra før. Og – som noen ganger utfordrer eller regelrett irriterer. Slik skal det være. Ei avis som aldri utfordrer deg, er ikke ei avis. Det er et informasjonsskriv. Ikke noe galt med det, men vi fyller ulike funksjoner.

Annonse

Tre av fire aviser kan vise til opplagsvekst. Dette gjelder også Nationen, som nå har det høyeste opplaget siden 2008. Papiravisa er fortsatt kjær for mange. Men stadig flere har Nationens innhold i lomma og leser oss på mobil. Vi har 57 prosent leservekst på mobil og en total digital vekst på 50 prosent.

Nationen jobber for at landbruk, matproduksjon og bosetting i hele landet skal være viktig for alle. Ingen medier skriver mer om forholdet mellom dyrehelse og folkehelse enn oss. Nettopp denne sammenhengen er høyaktuell i den verdensomspennende epidemien vi nå opplever.

Når en krise inntreffer, blir de helt grunnleggende forhold viktige for oss alle: Matsikkerhet i hele verdikjeden, fra jord til bord. Trygghet for at du får helsehjelp, uansett hvor du bor. Man vil vite hvordan koronaviruset kunne spres til mennesker og hvordan i all verden den kan spre seg så raskt. Man vil vite hva som gjøres for å begrense spredningen og i beste fall stoppe den. Man vil vite om det faktisk vil være mat og medisiner til alle. Og det vil det, i Norge. Matproduksjon og -distribusjon er, naturlig nok, definert som samfunnskritisk virksomhet. Det er en lang rekke andre tjenester også, som de fleste av oss til vanlig tar for gitt.

Informasjonsbehovet er enormt. Det merker alle mediehus, også Nationen. Aldri før har så mange lest Nationen digitalt som i forrige uke. Redaktørstyrte medier har en særlig viktig oppgave i krisetider. Det er ikke mindre viktig i vår tid, der riktig og uriktig informasjon flyter fritt og sammenblandet i sosiale medier. Nationens ansatte jobber hardt for at vårt innhold til enhver tid er interessant, relevant og oppdatert. Vi håper og tror at stadig flere skal finne veien til vår avis og våre nettsider – og at du som allerede leser oss, vil fortsette med det.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Det er nå du trenger avisen din – og den trenger deg