Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kan ikke sette rettsstaten til side

Ni av Danmarks 17 millioner mink er blitt avlivet i frykt for spredning av koronasmitte. Det kan hende det var riktig å aksjonere. Men framgangsmåten er kritikkverdig.

Ulovlig?: Danske myndigheter ser ut til å ha tatt en dramatisk og vidtrekkende beslutning på sviktende grunnlag. Foto: Morten Stricker/Ritzau Scanpix via AP / NTB
Ulovlig?: Danske myndigheter ser ut til å ha tatt en dramatisk og vidtrekkende beslutning på sviktende grunnlag. Foto: Morten Stricker/Ritzau Scanpix via AP / NTB

Alt tyder på at danskene har klart å stoppe spredningen av det muterte koronaviruset. I de sju kommunene på Nord-Jylland der mink hadde overført smitte til mennesker kan nå offentlig transport, kulturliv og restauranter åpne opp til vanlig drift igjen.

Når det muterte koronaviruset tilsynelatende er utryddet, kan myndighetene antakelig puste litt lettere. Det gjør derimot ikke pelsdyrbøndene som nærmest over natta har mistet sitt livs- og næringsgrunnlag. Og det rammer mange. Mens det i Norge kun er rundt 40 minkfarmer, finnes det i Danmark mellom 1100 og 1200, mange av dem store.

Søren Søndergaard er leder i den danske parallellen til Bondelaget, Landbrug og Fødevarer. Han beskriver det som har skjedd som en fullstendig kaotisk prosess og er opprørt på vegne av alle som står igjen uten inntekter.

Danske politikere er enige om at de skal kompenseres og få erstatning, men det er ikke det eneste ved denne saken som må diskuteres.

Den danske regjeringen beskyldes for å overreagere og statsminister Mette Fredriksen må legge fram noen svar på hvordan pelsdyrnæringa brått kunne bli halvert, så å si uten politisk behandling og - ser det ut til - uten lovhjemmel.

Annonse

Det er til å forstå at panikken kan slå inn når man står midt i en slik krise. Med utstrakt smitte overført fra dyr til mennesker, og i verste fall også fra oppdrettsdyr til ville dyr, står man overfor en ukontrollerbar situasjon, en folkehelsekatastrofe, som i verste fall kunne ha rammet Danmark svært hardt.

I etterkant har den danske regjeringens matvareminister, Mogens Jensen, gått av. Han har fått kritikk for ikke å reagere raskt nok da helsemyndighetene kom med alvorlige advarsler om koronasmitte hos mink. Mogens skal heller ikke ha orientert Folketinget raskt nok.

Ifølge dansk TV2 granskes det nå hvorfor et varsel fra Fødevarestyrelsen om manglende lovhjemmel ikke nådde regjeringen før avgjørelsen ble tatt. Danske myndigheter ser ut til å ha tatt en dramatisk og vidtrekkende beslutning - å avlive samtlige mink i landet - på sviktende og kanskje lovstridig grunnlag.

Det er en udemokratisk snarvei selv ikke en pandemi eller tilsvarende krisesituasjon bør åpne opp for. Politikerne må holde hodet såpass kaldt at de ikke handler i affekt.

En internasjonal krisesituasjon betyr ikke automatisk at man kan sette til side gjeldende lover og regler. Vi må forvente at de folkevalgte myndighetene forankrer sine beslutninger, som til de grader har innvirkning på innbyggernes liv og virke, i de demokratiske institusjonene vi har.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Hjelp restaurantene