Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Jobbtørke i distriktene

Tre av fire nye jobber skapes i to av landets fylker, Oslo og Akershus. Tallene er et varsko til det som omtales som en sentraliseringsregjering.

Hjelper ikke: Det blir ikke flere arbeidsplasser i distriktene av å flytte Veterinærinstituttet fra Oslo til Akershus. Foto: Mariann Tvete
Hjelper ikke: Det blir ikke flere arbeidsplasser i distriktene av å flytte Veterinærinstituttet fra Oslo til Akershus. Foto: Mariann Tvete

Statistisk Sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse viser at jobbskapingen i Norge i første rekke skjer på det sentrale østlandsområdet. Fra tredje kvartal i fjor til tredje kvartal i år ble 65 prosent av alle nye jobber etablert i Oslo eller Akershus, melder Klassekampen.

Ser en på Solberg-regjeringens regjeringsår fra 2013 til 2018, kom 54 prosent av jobbene i Oslo og Akershus. Det står i kontrast til årene før Erna Solberg kom til makta.

I perioden 2006-2013 ble det skapt 246.000 nye jobber i Norge. 65 prosent av dem kom utenfor Oslo og Akershus.

Dette har fått Aps nestleder Hadia Tajik til rykke ut mot regjeringens politikk. «Vi har hatt en svært distriktsfiendtlig regjering i sju år som kommer til å fortsette i samme retning», sier Tajik til Klassekampen.

Kritikk av regjeringens distriktspolitikk er ingen ny oppfinnelse. Dette er påstander regjeringen har blitt møtt med helt siden den tiltrådte i 2013. Tallene fra arbeidskraftundersøkelsen underbygger inntrykket av en sentraliseringsregjering.

Annonse

Finansminister Siv Jensen avfeier Tajiks angrep med at norsk økonomi går godt, og at det gjelder hele landet. Mange av distriktsfylkene har den laveste arbeidsledigheten, påpeker Jensen overfor Klassekampen.

Det overskygger likevel ikke det faktum at jobber flest skapes på det sentrale østlandsområdet, endatil i en situasjon der behovet for et grønt skifte skulle tilsi større spredning av arbeidsplasser knyttet til våre rike naturressurser.

Hvis regjeringen er opptatt av sitt omdømme i distriktene, bør arbeidskraftundersøkelsens funn tas på et større alvor enn hva Jensen ser ut til å gjøre. Hvis 65 prosent av alle nye arbeidsplasser opprettes i Oslo eller Akershus, burde det være politikkens oppgave å søke en mer balansert utvikling i norsk sysselsetting.

Det vil være et gode for næringsliv og arbeidsfolk over hele landet, ikke minst i de sentrale delene av landet som er plaget av et overopphetet boligmarked.

En mulig strategi for regjeringen kunne være å børste støv av de nokså ambisiøse planene den la om å flytte ut statlige arbeidsplasser, og iverksette dem.

Å flytte statlige arbeidsplasser ut i distriktene er kontroversielt. De som rammes av slike inngripende tiltak er som oftest motstandere, forståelig nok. I en situasjon der jobbskapingen er høy, og dermed mulighetene for å få seg nye jobber er gode, vil det trolig være lettere for regjeringen å gjennomføre utflyttingsprosjekter enn ellers.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Regjeringskrise - men for hvem?