Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Import av kjøtt og klimagassutslipp

Frihandelsavtalen med Mercosur-landene i Sør-Amerika skal ikke føre til økt import av storfekjøtt, hevder regjeringen. Det er en sannhet med sterke modifikasjoner.

Forsvinner: Regnskogen i Brasil forsvinner hurtig som følge av både kjøttproduksjon og nedbrenning. Foto: Eraldo Peres/AP/NTB scanpix
Forsvinner: Regnskogen i Brasil forsvinner hurtig som følge av både kjøttproduksjon og nedbrenning. Foto: Eraldo Peres/AP/NTB scanpix

I helga ble det kjent at Efta og Mercosur-landene (Brasil, Argentina, Paraguay og Uruguay) har inngått en ny frihandelsavtale. Ifølge regjeringen vil avtalen i liten grad føre til tollreduksjoner og økte kvoter til Mercosur-landene for sensitive norske jordbruksvarer. Avtalen legger ikke til rette for økt import av storfekjøtt, heter det blant annet.

Det er en sannhet med sterke modifikasjoner. Regjeringen viser til at dagens såkalte "GSP-kvote", en kvote for import av 500 tonn storfekjøtt fra u-land til redusert toll, skal veksles inn i en Mercosur-kvote på samme størrelse.

Dagens GSP-kvote blir imidlertid ikke fullt ut utnyttet. Ifølge Landbruksdirektoratet har mellom 44 og 52 prosent av kvoten blitt nyttet i årne 2015 til 2017.

I dagens GSP-kvote er det lagt en tollsats på 107,11 kroner per kilo, tilsvarende 90 prosent av full WTO-toll. Når kvoten blir vekslet om til Mercosur-kvoten, kan 500 tonn storfeskjøtt importeres tollfritt etter et auksjonssystem. Ifølge kjøttbransjen vil dette føre til at kvotene fra nå av vil bli fullt utnyttet.

I så fall innebærer det økt årlig import av om lag 250 tonn storfekjøtt. Dette vil ikke bare svekke markedsmulighetene for norske bønder, det vil også innebære betydelige klimagassutslipp.

Internasjonale studier viser at produksjonen av storfekjøtt i Sør-Amerika medfører fire ganger større klimagassutslipp per produsert kilo enn i Norge og Vest-Europa. Det vil i så fall bety at de globale utslippene øker med over 12.000 tonn CO2-ekvialenter i året som en følge av Mercosur-avtalen. Og det er før en regner på klimagassutslippene som en følge av transporten av storfekjøttet til Norge.

Mercosur-avtalen er med andre ord dårlig nytt, ikke bare for den norske bonden, men også for klimaet.

Som om dette ikke er nok i seg selv, har altså Efta og den norske regjeringen valgt å inngå en avtale med Mercosur på et verst tenkelig tidspunkt. I Brasil huserer den svært omstridte presidenten Jair Bolsonaro, som verken har vist vilje eller evne til å stanse de mange skogbrannene i Amazonas. Tvert om har han gått i strupen på verdenssamfunnet, som han hevder har til hensikt å kolonisere Amazonas.

Frihandelsavtalen trår ikke i kraft før Stortinget har behandlet den. Nå åpner både KrF og Venstre for å si nei til ratifisering av avtalen. Disse partiene mener det må legges et sterkere press på Brasil for å stanse den dramatiske avskogingen.

Hvis også Ap legger seg på denne linjen, kan Mercosur-avtalen bli stanset av flertallet i Stortinget. Det vil i så fall være et sterkt og nødvendig signal til Brasil.

Oppsummert

Mercosur

1 Regjeringen og Efta har inngått en frihandelsavtale med de søramerikanske landene i Mercosur.

Storfe-import

2 Ifølge regjeringen legger ikke avtalen opp til økt import av storfekjøtt. Det er en sannhet med sterke modifikasjoner.

Kjøtt og klima

3 Etter alt og dømme vil både kjøttimporten og klimautslippene øke som følge av avtalen.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Nato skriver ny historie i nord