Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hvor er landbruksministeren?

Der det er beiteområder, skal det ikke være rovdyr, bedyret landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) under Bondelagets årsmøte i fjor. Hvor er Bollestad nå?

Forrige uke: Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) ved regjeringsbilen på  Gammelsrud gård i Østfold. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Forrige uke: Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) ved regjeringsbilen på Gammelsrud gård i Østfold. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Det var i svaret til lederen i Oppland Bondelag, Kristina Hegge, landbruks- og matminister var tilsynelatende klar. Hegge: "Vi har fått avslag på å ta ut bjørn i prioriterte beiteområder. Ber om klarere retningslinjer for uttak av potensielle skadedyr."

Olaug Bollestad: "Der det er beiteområder skal det ikke være rovdyr."

Nå kan ikke Bollestad ha unngått å få med seg de fortvilte meldingene om rovdyrskader og rovdyrtrusler i beiteområder i mange deler av landet.

Reineierne opplever en dobbelt krise. De har hele vinteren slitt med å berge flokkene sine fra sultkatastrofe. Nå herjer rovdyrene for fullt. "Vi har slitt med å redde simlene gjennom vinteren. Da er det trist at vi har gjort det bare for å mate rovdyrene", sier reineier Per Anders Bongo till NRK.

Samtidig som rein- og saueeierne i Nordland ikke ser annen råd enn å utdanne spesielle kadaverjegere fordi Statens Naturoppsyn har så strenge krav til dokumentasjon av rovdyrskade. Om det er tvil, utbetales ingen erstatning.

Annonse

Hvor mye motgang og fortvilelse anslår landbruksminister Olaug Bollestad at en reineier kan tåle før han eller hun må gi opp? Eller en sauebonde i Innlandet, for eksempel?

I sosiale medier ser vi sauebønder fra Innlandet gråte av fortvilelse. Dyra må hentes ned fra sommerbeite for å hindre ulven fra å skade og drepe enda flere. "Dyrene lider, bonden lider. Kom ikke å fortelle meg at det er plass til alle! Disse angrepene har skjedd i beiteprioriterte områder", kan vi lese i ett av de mange opprørte meldingene på Facebook.

Og "genetisk viktig" ulv, den som fraktes i helikopter, kan heller ikke felles når den har herjet i en saueflokk. Den kan herje videre.

Gunnar Alstad, tidligere leder av regional rovviltnemnd i Trøndelag og Møre og Romsdal, region 6, presenterer et sterkt vitnemål i innlegget "Stortinget må ta ansvaret" her i Nationen. Et vitnemål om en virkelighet mange av Nationens lesere kjenner altfor godt.

Alstad viser til at inndelingen i soner; prioriterte beiteområder og prioriterte rovviltområder, skulle være et viktig virkemiddel for å oppnå målene for rovviltpolitikken. Det er fastslått i rovviltforskriften og rovviltforlikene.

"Min erfaring er at når det gjelder praktisk handling så ser det ut til at soneforvaltninga har liten betydning. Husdyrnæringa i beiteprioriterte områdene som grenser til bjørnesonen og ulvesonen har fått kjenne det på kroppen i mange år. På tross av hyppige besøk av politikere og forvaltere som sier de forstår situasjonen, skjer det ikke uttak av rovvilt som gjør skade", skriver Gunnar Alstad.

Eksemplene som bekrefter Alstads beskrivelse av den fortvilt rovdyrsituasjon, hoper seg altså opp denne sommeren også. Det er ikke vanskelig å slutte seg til Gunnar Alstads appell: "De 169 folkevalgte kan ikke lengre sitte stille, la debatten gå uten å delta, og la disse dyrelidelsene og avviklingen av beitenæringer fortsette videre år etter år, tiår etter tiår." Og i tillegg spørre: Hvor er landbruksminister Olaug Bollestad? Hva med løftet om at det ikke skal være rovdyr i beiteområdene?

Neste artikkel

Hvor er den gode, norske gatematen?