Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hva med resten av landet, NRK?

Ifølge NRK er en meningsmåling fra Nord-Norge "urovekkende" fordi drøyt 16 prosent av de unge har planer om å flytte fra landsdelen. Over 83 prosent av de spurte i aldersgruppen 18 til 29 år har ingen planer om å reise fra Troms og Finnmark.

Interessant: Hva viser tallene fra andre deler av landet enn Nord-Norge? Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix / NPK
Interessant: Hva viser tallene fra andre deler av landet enn Nord-Norge? Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix / NPK

Mandag viste Dagsrevyen til en meningsmåling InFact har gjort for NRK. InFact har spurt 1225 personer om de vil bli boende i Nord-Norge. Og "85,9 prosent av alle som har deltatt i meningsmålingen, sier de vil bli boende i Nord-Norge de neste årene", ifølge NRK.no.

At folk vil fortsette å bo i Nord-Norge, blir det ikke overskrifter av.

Oppslaget i Dagsrevyen er at "mange unge i Troms og Finnmark vurderer å flytte fra landsdelen". Vi får høre at "urovekkende" mange unge vil - eller kan komme til å ville - forlate Nord-Norge.

Vinklingen etterlater flere spørsmål enn den gir svar.

I aldersgruppa 18 til 29 år, er det 16, 5 prosent som svarer at de ikke blir boende i landsdelen. 14, 9 prosent er usikre på hvor de kommer til å bo de neste årene.

Dagsrevyens seere får ikke vite hvor mange unge som ønsker å flytte. Eller hvor stor andel det er som tror at de - av forskjellige hensyn - kan bli nødt til å flytte fra Nord-Norge. Seerne får heller ikke vite hvor mange som har mål om, eller ønske om, å komme tilbake til landsdelen.

Annonse

Og hvordan samsvarer resultatene av meningsmålinga i Nord-Norge med lignende målinger fra andre deler av landet, fra Sørlandet for eksempel, eller fra Oslo?

I svarene på disse spørsmålene ligger det nyttig informasjon for oss som er opptatt av utviklinga i Nord-Norge, og at det skal være liv laga i hele landet.

Dersom NRK kun har bestilt måling for Troms og Finnmark, har vi følgende oppfordring: Foreta samme måling over hele landet. Det vil være interessant og styrke nytten av målinga i Nord-Norge.

Kan det for eksempel være slik at så "urovekkende mange" som 16,5 prosent av de unge mellom 19 og 29 år over hele landet har planer om å flytte på seg? I denne aldersgruppa er mange som er under utdanning eller i starten av en yrkeskarriere.

Det er Kjell Arne Røvik, professor ved Universitetet i Tromsø og samfunnsforsker, som kommenterer NRK-målinga fra Troms og Finnmark med at "særlig for aldersgruppa 18 til 29 år er tendensen urovekkende". Han ønsker å "rope et lite varsku når en så stor andel" av de unge vurderer å dra.

Vi forstår hvorfor professoren roper et "lite" varsku. Det kan være vanskelig å si noe kvalifisert om tendensen i målinga uten å ha sammenligningsgrunnlag, og uten å vite hvor mange som ønsker seg tilbake til landsdelen etter studier og annet.

Ut fra NRK-målinga kan vi uansett slå fast at det er viktig for Troms og Finnmark å legge til rette for at flest mulig av de unge kommer tilbake til landsdelen. Befolkningsutviklingen viser at dette bør være en prioritert oppgave.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Korona, Europa og Norge