Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hva er regjeringens grunnlag?

Ap-leder Jonas Gahr Støre krever svar på hva som egentlig er regjeringens styringsgrunnlag. Det er et meget godt spørsmål.

Avklaring: Ap-leder Jonas Gahr Støre krever at statsminister Erna Solberg avklarer hva som er regjeringens grunnlag, etter at Frp forlot regjeringen. Foto: Heiko Junge/NTB scanpix
Avklaring: Ap-leder Jonas Gahr Støre krever at statsminister Erna Solberg avklarer hva som er regjeringens grunnlag, etter at Frp forlot regjeringen. Foto: Heiko Junge/NTB scanpix

Da Erna Solberg i fjor lykkes med å stable en borgerlig flertallsregjering bestående av Høyre, Frp, Venstre og KrF på beina, forhandlet de fire partiene fram en regjeringserklæring på Granavolden på Hadeland.

En slik regjeringserklæring er regjeringens "bibel". Når regjeringen utvikler politikk fra dag til dag, må regjeringsmedlemmene forholde seg til "skriften", den politiske plattformen der alle kompromissene og politiske avklaringene er definert.

Som kjent har Frp trukket seg fra regjeringen. Partiet har også gjort det klart at det fra nå av ikke lenger legger Granavolden-plattformer til grunn, men sitt eget partiprogram.

Det skaper usikkerhet rundt de komprimissene som de fire partiene har inngått. Ap-leder Jonas Gahr Støre varsler nå at han vil fremme en interpellasjon til statsminister Erna Solberg, for å få en avklaring om regjeringsgrunnlaget.

Annonse

En interpellasjon er et spørsmål som stortingsrepresentanter kan stille til regjeringen. En interpellasjon handler gjerne om større og mer politisk viktige spørsmål enn vanlige spørsmål som stilles i spørretimen. Det settes også av mer tid til debatten av en interpellasjon enn et vanlig spørsmål. Når regjeringen får et interpellasjonsspørsmål fra Stortinget, må den svare senest én måned etter at det er stilt.

Støres spørsmål er meget interessant. De tre gjenværende regjeringspartiene har sagt at de fortsatt vil legge Granavolden-erklæringen til grunn for sitt virke. Men som Støre ganske riktig påpeker, har Frp gjort det klart at partiet ikke lenger er bundet av erklæringen. Det betyr at Solberg regjerer på grunnlag av en plattform som ikke lenger har flertall.

Granavolden-plattformen mister betydning og verdi for hver dag som går. På samme måte som Frp har varslet omkamp om kompromissene partiet ikke var enige i, snakkes det fra de gjenværende regjerigspartiene åpent om å nulle ut flere av Frps gjennomslag i Granavolden-plattformen.

Støre mener det er rimelig at statsminister Erna Solberg gir en gjennomgang for Stortinget om hvordan hun egentlig ser på grunnlaget for denne regjeringen.

Ja, det er både rimelig og nødvendig. Regjeringen har ansvar for å styre landet. Ikke bare opposisjonen, men også velgerne, har et berettiget krav til å vite hva som legges til grunn for regjeringens viderere beslutninger, hva slags retning den ønsker å ta landet i.

Det er, om vi skal tro utspillene fra de ulike borgerlige partiene, allerede stor usikkerhet om både statsbudsjettet for 2020 og andre beslutninger som regjeringen fattet før Frp gikk ut. Usikkerheten er enda større med tanke på de framtidige beslutningene og statsbudsjettene denne regjeringen skal produsere.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Dagens politikerrolle