Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Havvindplanene oppskaleres. De må også realiseres

Norsk havvind kan levere over 120 TWh i 2040, lover regjeringen. Men planer er ikke nok. Utbyggingen må starte nå.

Ordproduksjon: Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum, næringsminister Jan Christian Vestre og olje- og energiminister Terje Aasland snakker enda mer om havvind. Foto: Lise Åserud / NTB
Ordproduksjon: Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum, næringsminister Jan Christian Vestre og olje- og energiminister Terje Aasland snakker enda mer om havvind. Foto: Lise Åserud / NTB

Regjeringen har oppskalert planene for havvind til energiproduksjon i Nordsjøen. 30 gigawatt installert effekt innen 2040 er nesten like mye som effekten i samtlige av dagens norske vannkraftverk.

Det er en kraftig og gledelig endring fra i mars i år, da Støre-regjeringen nedskalerte Solberg-regjeringens ambisjoner for havvind til 4,5 gigawatt.

Endringen hadde delvis sammenheng med at regjeringserklæringen ikke åpner for flere utenlandskabler i de neste fire årene.

Vi tar det for gitt at regjeringsplattformen ligger fast gjennom hele regjeringsperioden. Utbyggingen av Sørlige Nordsjø II, med kabel kun til Norge, må like fullt komme i gang raskt. Regjeringen må legge rammevilkår som utløser utbygging. Det har den hittil ikke gjort.

Framover mot 2040 legger regjeringen opp til at havvind også kan knyttes til utlandet. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og energidepartementet (OED) skal utrede konsekvenser av flere alternativ: Kabel kun til Norge, kabel til både Norge og utlandet – og kabel kun til utlandet.

Annonse

Før vi bygger vindkraftverk i Nordsjøen uten kabel til Norge, må vi være sikre på at vi har nok kraft til det grønne skiftet her hjemme. Vi må ikke komme i den situasjon at vi må importere "vår egen" vindkraft – via kontinentet og derfra til Norge – gjennom å betale for å bruke andres kabler til egen strøm.

Regjeringen har så langt produsert en anselig mengde prat og store ord om havvind. Noen turbiner har vi ikke sett. Misforholdet begynner å bli pinlig.

Detaljene i satsingen må avklares raskt, herunder hvem som skal plukke opp regningen for de første prosjektene (som neppe blir lønnsomme med kabler kun til Norge).

Britene har allerede bygget ut en tredel av den havvind-effekten regjeringen nå lover å bygge ut. Dersom vi skal ha ambisjoner om å komme med i den omfattende havvindsatsingen i Nordsjø-bassenget, må regjeringen få vindturbiner ut i havet raskt.

Landbasert havvind har hittil skapt langt større konflikter enn havvind. Samtidig er den raskere å bygge ut. Derfor vil det være nødvendig med flere vindturbiner også på land, for å unngå det kraftunderskuddet som Statnett har beregnet at kommer i Sør-Norge i 2026.

Det blir også billigere. Vindkraft på land vil koste 22 øre per kWh å bygge ut i 2030, beregnet NVE i fjor. Til sammenligning vil bunnfast havvind i Sørlige Nordsjø II kreve 60 øre kilowattimen for å være lønnsom i 2030.

Jo raskere havvindbygging, jo færre turbiner behøver vi på land.

Neste artikkel

Kvoteleien må begrenses