Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gjennomgang på etterskudd

Trygdeskandalen viser at EU-forordninger ikke kan legges i en skuff, i den tro at de ikke endrer norsk rett.

Fengslende: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) er konstitusjonelt ansvarlig for at mange er strafforfulgt på feil grunnlag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Fengslende: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) er konstitusjonelt ansvarlig for at mange er strafforfulgt på feil grunnlag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Arbeidsminister Anniken Hauglies gjennomgang av EU-forordningen av trygdeytelser kom denne uka. Gjennomgangen burde og kunne vært unngått for mange år siden.

Norske ytelser som sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger er gitt under forutsetning av at mottaker oppholder seg i Norge. Slik har det vært, og slik har både Nav og mottakerne av ytelser lagt til grunn som gjeldende rett.

Vi vet nå at dette er delvis feil.

Norge har også etter 2012 stått fritt til å vedta krav og betingelser for mottakerne av trygdeytelser. Men det gjennomgående kravet i norsk lov- og regelverk om "opphold i Norge" må heretter forstås som "opphold i Norge eller andre EØS-land", klargjorde statsråden.

Mottakere av arbeids- og velferdspenger som reiste utenlands, reiste i brudd med det de trodde var gjeldende regelverk. Det var feil. Minst 48 personer er dømt for trygdesvindel, og så mange som 2400 personer kan ha fått krav om tilbakebetaling på feil juridisk grunnlag siden 2012.

Staten må betale tilbake feilaktig inndratte ytelser uten unødig opphold.

Annonse

Opposisjonen i Stortinget peker fortjenstfullt på at Nav i flere år fikk dom etter dom fra Trygderetten mot seg for sin tolkning av krav til velferdsytelser, uten å anke dommene, men også uten å endre praksis.

Nav har klaget over at det vil være vanskelig og arbeidskrevende å spore opp dem som feilaktig er fratatt ytelser. Dette er, som Venstres Terje Breivik sier, systemarroganse. Denne arrogansen må få konsekvenser.

Opposisjonen bør også få klarlagt omstendighetene omkring arbeidsministerens tidsbruk, fra hun fikk orientering om avvikene mellom norsk rett og EØS-rett og til hun faktisk fikk gjort noe med saken.

Regelverket for trygdeordningene har ikke vært tilgjengelig nok, sier statsråden. Men i den aktuelle saken er regelverket gjort tilgjengelig for Nav for tolkning. Det gikk galt.

EU-forordninger som binder Norge må ikke bare være tilgjengelig, men grundig fortolket på høyeste norsk hold.

Regjeringspartiene nektet i fjor å stemme for en Sp-merknad om at EU-forordninger går foran norsk rett i tilfelle motstrid. Det er å stikke hodet i sanden.

Når EU-direktiver ankommer de norske regjeringskontorene, bør det berørte departement tolke, og senere hefte for tolkningen av hvordan nye EU-forordninger trumfer gammel norsk rett.

Denne tolkningen må skje før EU-forordninger trår i kraft, og iallfall før staten forfølger borgere uten hjemmel i lov.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Green Deal kan gi auka import av mat til EU