Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gir mer til lokale medier

Tre uker etter tiltredelse legger Ap/Sp-regjeringen 8 millioner kroner på bordet for å styrke lokalavisene i Norge.

Kultur- og likestillingsminister - og medieminister - Anette Trettebergstuen (Ap) hadde med seg penger til Redaktørforeningens høstmøte på Pressens hus i Oslo torsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Kultur- og likestillingsminister - og medieminister - Anette Trettebergstuen (Ap) hadde med seg penger til Redaktørforeningens høstmøte på Pressens hus i Oslo torsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Ytterligere to millioner kroner plusses på budsjettet til Senter for undersøkende journalistikk, SUJO, i Bergen. Pengene kommer i tilleggsproposisjonen til forslaget til statsbudsjett for 2022, som regjeringen legger fram mandag.

Nyheten ble presentert av kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) da hun gjestet høstmøtet til Norsk Redaktørforening denne uka.

Bakteppet er dystert. 2020 og 2021 har vært dårlige år for ytringsfrihet og pressefrihet. Koronapandemien har gitt uforutsette tilbakeslag for demokratiske rettigheter verden over.

Mediene vakler. Også andre demokratiske institusjoner har vist seg skjøre i møte med falske nyheter og fiendtlig påvirkning. Det siste er en reell trussel også i Norge, framholder Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politiets sikkerhetstjeneste og Etterretningstjenesten.

Journalistikk er vaksine som virker. Norge har et rikt mangfold av medier, som folk har stor tillit til. I sin tale til Redaktørforeningen viser statsråd Trettebergstuen stor innsikt og vilje til politikk.

Internasjonale tech-giganter som Facebook og Google har stukket av med over 1,5 milliarder norske annonsekroner de siste ti årene. Disse pengene ble før brukt til å finansiere norsk journalistikk. Nå går de til globale giganter som ikke betaler skatt. Det er bra at regjeringen vil øke jakten på løsninger som kan regulere dette.

Annonse

Norsk mediepolitikk består av 6 milliarder kroner til NRK, indirekte pressestøtte i form av momsfritak til dagspressen på 1,5 milliarder kroner og direkte produksjons- og innovasjonsstøtte på rundt 400 millioner kroner. Når regjeringen nå vil øke støtten til lokale medier og opprettholde den for nasjonale nisjemedier, er det godt nytt for ei avis som Nationen.

Produksjonsstøtten ble innført av politikere som mente at markedskrefter alene ikke skulle bestemme mediestrukturen i et lite språk- og kulturområde. Det er minst like viktig i vår tid, når internasjonalt innhold av høy kvalitet er tilgjengelig for alle.

Norge er langstrakt. Det krever en mediepolitikk som legger til rette for at folk kan lese nyheter og reportasjer uansett hvor de bor, på plattformer de selv foretrekker. Det krever bredbånd eller 5G – og det krever fortsatt distribusjon av papiravis i hele landet. Også dette er helt nødvendige byggesteiner for mediene.

Den forrige regjeringen ytret bekymring for hvite flekker, eller blindsoner, i norsk journalistikk.

God grunnfinansiering og stabile rammebetingelser for hele bredden av norske medier er etter vår mening den beste beskyttelsen mot at nye blindsoner skal oppstå. Vi er glad for at Ap/Sp-regjeringen synes å være enige med oss i dette.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Aktivisme som ødelegger